Assalamualaikum,

tepangaken nami kula Fitri, jangkepipun Nur Fitria Hidayati. Kula lair wonten Demak, 17 April 1991.

Add caption here

Sapunika kula mahasiswa jurusan PGSD IKIP PGRI Semarang. Kula wonten IKIP PGRI Semarang sampun lumampah ngantos semester 6. maturnuwun ♥