Sugeng rawuh, JV01224fitria!

꧌ꦱꦸꦒꦼꦁꦫꦮꦸꦃꦲꦶꦁꦮꦶꦏꦶꦥꦺꦣꦶꦪꦗꦮ꧍

Miwiti
Pituduh
 • Tansah tandha-tangani pitakoné panjenengan manawa nulis ing Angkringan utawa ing parembugan kanthi ngetik ~~~~ ing pungkasané ukarané panjenengan.
 • Aja wedi! Panjenengan ora perlu wedi salah nalika mbesut utawa nggawé kaca anyar, nambah utawa nyuda ukara.

Mangga jajal-njajalana, kita nganti-anti kawruh dum-dumané panjenengan ing Wikipédia Jawa iki!

Welcome! If you do not understand Javanese language, you may want to visit the embassy or find users who speak your language. Enjoy!

CahyoBot (rembugan) 6 Juli 2017 05.32 (UTC)Wangsuli

 SIGIT link=:jv::Dhiskusi Panganggo:PL 05 SIGIT rembugan 7 Mei 2012 12.46 (UTC)

RE REF & GAMBAR besut

 • Mbak Fitria, menawi upload gambar kangge akun enggal dereng langsung saged, kedah ngentosi kirang langkung 3x 24 jam. hehehe... :)
 • Kangge maringi referensi caranipun mekaten:
 1. Nyerat setunggal ukara dipungkasi titik.
 2. ting nginggil seratan menika wonten GAMBAR BUKU (menawi krusor diarahke ting simbol buku medal tulisan refensi) di KLIK mawon.
 3. Mangke medal Masukan Referensi, njenengan saged nyerat referensinipun, menawi saking Buku dipun serat Judul Buku, pengarang, kaca pinten, menawi wonten ISBN ugi. Menawi saking Internet jenengan saged ngopi alamat web ingkang wonten, lajeng klik Masukan.
 4. Sampun....hehehhe...

Semangat nyunting. SIGIT   rembugan 8 Mei 2012 02.38 (UTC)

ARTIKEL besut

 • Namung ngemutaken, menawi sampun damel artikel ing ngandapipun ampun diparingi tapak asma tanda (~ 4x).
 • Artikel Stilistika sampun kula edit, nambahi interwiki, njenengan saged mriksani bentenipun saking ngriki KLIK

Nuwun... SIGIT   rembugan 8 Mei 2012 07.27 (UTC)

stilistika besut

maturnuwun mas, sapunika tulisan ingkang kula damel dereng sampurna badhe kula tambahi maleh. interwikinipun mboten wonten tambahan maleh mas?

lajeng artikel kula ingkang judulipun lelewaning basa kaliyan grebeg besar wonten salahe maleh napa mboten mas? kula kala wingi nggeh nyunting artikel babagan umbul sidomukti. menawi mboten kula teruske radi dangu mboten napa2 mas? JV01224fitria (pirembagan) 8 Mei 2012 10.43 (UTC)

ARTIKEL besut

Artikel sampun sae, nanging wikipedia menika konsumsi dunia maya dados sinten mawon saged maos, dospundi menawi nyerat artikel nggunakake basa ngoko mawon, amargi sedulur ingkang wonten ing Suriname saged ngertos isi artikel menika. hehehe Nuwun.... SIGIT   rembugan 8 Mei 2012 12.21 (UTC)

Artikel Lelewaning basa besut

Halo JV01224fitria...

Artikel Lelewaning basa panjenengan sampun sae. Ananging langkung sae menawi artikel panjenengan mboten namung arupi daftar, ugi dipun jelasaken malih. Nuwun.

Semangat nyunting.    Ihda    rembugan 8 Mei 2012 12.44 (UTC)

Haloo JV01224fitria... Artikel ngagem basa ngoko kemawon. Isi artikelipun langkung sae dipunjabaraken, mboten namung arupi daftar-daftar. Nuwun.  Ihda    rembugan 9 Mei 2012 11.21 (UTC)

Tegesipun dipunjabaraken menika katrangan ingkang wonten ing artikel dipun tambahi. Menawi mboten saged dipun paringi tuladhanipun. Cobi dipun bandhingake kaliyan artikel Gunané kopi kaliyan artikel Tembung camboran. Nuwun.  Ihda    rembugan 10 Mei 2012 11.19 (UTC)

Re: SERAT SULUK KAGA besut

Halo Fitria,


Sebelumnya aku minta maaf sama kamu karena saya tidak bisa berbahasa jawa jadi saya kurang mengerti apa yang kamu tanyakan di halaman pembicaraan aku. Tapi aku akan bantu kamu untuk perihal urusan teknis wiki dan kompetisi Papat Limpad 2012 yang sedang berlangsung ini dengan senang hati dengan catatan menggunakan bahasa Indonesia. hahaha...

 

Kamu juga bisa mengunjungi halaman pengguna D'SpecialOne untuk bertanya dan butuh bantuan karena aku lebih sering menggunakan akun tersebut daripada aku yang ini. Maturnuwun.  Hendra  ngobrol 12 Mei 2012 02.29 (UTC)

RE Serat Suluk besut

Mbak Fitria, artikel Serat suluk kaga kridha sopana sampun sae, sampun kula sunting kedik. O nggih, isi artikel menika kok malah kathah ngrembak napa niku suluk lan isi suluk nggih, kok dereng ngrembag isi serat suluk kaga kridha sopana nggih? hehehe Nuwun... SIGIT   rembugan 12 Mei 2012 15.00 (UTC)

RE Serat Suluk 2 besut

Mekaten, pengajuan artikel pilihan niku mangke menawi sampun kompetisi, niki dereng wiwit kompetisi. Samenika tesih proses pelatihan. Kompetisi dipun wiwiti mangke tanggal 27 Agustus 2012. Nuwun. SIGIT   rembugan 13 Mei 2012 11.14 (UTC)

Makasih ya Mas Sigit udah dijawab pertanyaan dari Mba Fitria :)
 Hendra  ngobrol 13 Mei 2012 11.17 (UTC)

SERAT SULUK besut

Mas, neg badhe ganti judul carane pripun? misal serate kula, ingkang judule serat suluk kaga kridha sopana punika kula pecah dados judul serat suluk piyambak, serat suluk kaga piyambak saget? soale wonten serat suluk kaga ingkang sampun kula damel kan kathah bahasane serat suluk.--JV01224fitria (pirembagan) 13 Mei 2012 23.08 (UTC)

RE Serat Suluk 3 besut

Nggih, artikel Serat suluk kaga kridha sopana sampun kula pindah ing Serat Suluk. Mangga dipunjangkepi. Nuwun. SIGIT   rembugan 14 Mei 2012 01.58 (UTC)

Sugeng dalu Panganggo:JV01224fitria, Sampun kula damel kaca Serat Suluk Kaga Kridha Sopana, mangga dipunlajengaken. Nuwun. SIGIT   rembugan 14 Mei 2012 14.57 (UTC)

Tips gawe artikel kanthi Offline besut

Muga-muga tips iki ora nyalahi aturan kompetisi, menawi kirang leres mangga dipun owahi kemawon.

 • Kanggo sing ora nduwe komputer, ora nduwe koneksi internet 24 jam utawa namung nduweni wektu sing pas-pasan alias disambi kuliah aja kuatir. Panjenengan taksih saged nyunting artikel kanthi cara Offline (teng rental komputer), carane panjenengan ngetik artikel nganggo pengolah kata sederhana contone Notepad. Damel cengkorongan artikel kaya sing dadi paugeran wikipedia, yaiku:
 Judhul: Krupuk
definisi/penjelasan:
tuladha: Krupuk yaiku panganan sing digawe seka glepung ....

Carane ngisi gambar
[[Gambar:Krupuk.jpg|thumb|right|Gambar krupuk urang]]
Diakritik 
nang wikipedia basa jawa namung mbedakna e pepet kalih e taling (é miring lan è jejeg).
tuladha: pe-pet, lé-lé, awèt, sé-lèh
==Cathetan suku==
 <ref name="internet1">{{id}}[http://situskoran.com](Kaundhuh tanggal 30 April 2011)</ref>
==Delengen uga==
 [[Krupuk kulit]]
 [[Krupuk pasir]]
==Pranala njaba==
 <ref> [http://alamatsitus.com Situs resmi 1] </ref>
 <ref> [http://alamatsitus.com Situs resmi 2] </ref>
 <ref> [http://alamatsitus.com Situs resmi 3] </ref>
 [[Kategori:jeneng kategori]]
Wikifikasi
 [[glepung]], [[budin]], [[Palembang]], [[Urang]]
Interwiki
 [[id:Judhul]]
 [[en:Judhul]]
 • Cengkorongan nang ndhuwur kuwi nek bisa dicetak/diprint terus disinaoni kode-kodene, luwih apik disimpan nang flashdisk, shg panjenengan bisa nyunting artikel nang ngendi wae ora tergantung karo komputer lan koneksi internet. Mugiya mangfangat.

Nuwun. Ihda    rembugan 26 Mei 2012 12.19 (UTC)

Panyuwunan swara alih hak opsis tgl 1 Juni 2012 besut

Wara-wara saka mas Revo: Ing tanggal 4 November 2011, ana pangurus anyar telu diangkat. Nanging amerga ana pangurus telu anyar iki diangkat, gunggungé pangurus ing Wikipédia Jawa dadi saya akèh lan sacara rélatif dadi luwih gedhé. Supaya ora disrengeni Wikimedia Foundation menawa cacahé opsis akèh banget, mula sawisé rerembugan karo sawetara panganggo sacara ‘’offline’’ (jaba jaringan) aku ngajokaké supaya hak opsis panganggo loro sing kapacak ing ngisor iki, dialihaké dhisik marang panganggo anyar telu sing 6 sasi kapungkur diangkat. Menawa rong panganggo iki aktif manèh, mengko hak opsisé bisa diparingaké manèh.

Panyuwunan swara diwiwiti tanggal 1 Juni 2012 lan dipungkasi ing tanggal 15 Juni 2012. Ing tanggal 16 Juni 2012 mengko diputusaké kasilé panyuwunan swara iki. Sok sapaa sing tanggal 1 Juni wis nggabung minimal 1 minggu lan wis ndarbèni suntingan 30 iji utawa sadurungé iki naté mèlu panyuwunan swara ing Wikipédia abasa Jawa, olèh mèlu maringi swara.

Kaca panyuwunan swara ana ing kéné. Ayo sing wis bisa mèlu mènèhi swara padha ngisi, wiwit tanggal 1 Juni 2012 dina Jemuwah. Matur nuwun.Pras pirembagan 31 Mei 2012 22.56 (UTC)

monggo mbakyuu.. JV01198ATIKA pirembagan 5 Juni 2012 06.38 (UTC)Wangsuli

mulai hari ini...anda harus sudah mulai meyunting...walaupun hanya menambah titik..hehehe cemunguuuuud!!!

Re Upload gambar besut

Syarat kangge up-load gambar:

 1. menawi pangangge enggal kedah nengga 3 dinten nembe saged
 2. langkung sae gambar menika gambaripun piyambak
 3. boten gambar asil ngundhuh (download)

Nuwun. SIGIT   rembugan 5 Juni 2012 08.48 (UTC)Wangsuli

monggo besut

monggo mbaaak nyunting sareng2.. :) JV01198ATIKA pirembagan 9 Juni 2012 03.33 (UTC)Wangsuli

Patroli besut

Haloo JV01224fitria... Menika patroli saking kula, sumangga dipun pirsani.

 • Wiwit tanggal 7 Mei 2012 Panjenengan presensi kaping 15 dinten kemawon. Sumangga dipun pirsani wonten ngriki
Jeneng Artikel Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Katrangan
Grebeg besar 1 v v v - v Sumangga dipun lajengaken
Leléwaning basa 2 - v v v v Sumangga dipun lajengaken
Stilistika 3 - v v v v Sumangga dipun lajengaken
Serat Suluk 2 - v v - v Sumangga dipun lajengaken
Serat suluk kaga kridha sopana 2 - v v - v Sumangga dipun lajengaken
Pitulung » Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Babak I

Nuwun.  Ihda    rembugan 2 Juli 2012 12.16 (UTC)Wangsuli

Sami-sami. Semangat nyunting nggih...  Ihda    rembugan 5 Juli 2012 11.21 (UTC)  Wangsuli

Kopetisi Papat Limpad 2012 diwiwiti besut

Ayo dina iki Kompetisi Papat Limpad 2012 wis diwiwiti. Ing ngisor iki ana paugeran-paugeran sing kudu digatekake (ing Basa Indonésia).

 • Peraturan umum :
 1. Saat 7 hari berturut-turut tidak menyunting artikel, maka peserta dinyatakan GUGUR
 2. Menyerahkan 1 artikel pilihan kepada panitia untuk dinilai oleh juri
 3. Artikel Sempurna terdiri dari 5 rujukan, ada gambar, wikifisasi, interwiki, kategori
 4. Disetiap akhir kalimat harus disertai dengan rujukan
 • Peraturan Putaran I:
 1. Selama 21 hari pertama, peserta harus minimal membuat 1 artikel sempurna
 2. Hari ke-22 sampai dengan mau masuk putaran kedua, syarat artikel sempurna sebanyak 3 artikel
 3. Minimal 200 artikel rintisan

Ayo nyunting....   Nuwun. Ihda    rembugan 17 September 2012 01.37 (UTC)

re ayo nyunting besut

hehe..ayoo bu guruuu..semangat juga buu

hehe..ayoo bu guruuu..semangat juga buu JV01198ATIKA pirembagan 19 September 2012 22.26 (UTC)

Artikel Pilihan Babak I besut

Halo JV01224fitria

Tetep semangat nyunting ya dex. Tanggal 27 November 2012 pukul 23.59 WIB kompetisi Babak I bakalan ditutup lho. Jadi, kirimkan artikel pilihan kamu ke saya dengan mengisi FORM ARTIKEL PILIHAN. Jika hingga pukul 00.00 WIB belum diisi, maka saya akan memilih secara acak dari artikel kamu yang ada untuk dijadikan artikel pilihan kamu.

Semangat ya dex. Nuwun.  Ihda    rembugan 26 November 2012 13.30 (UTC)    

Semangat besut

Semangat ndamel artikel artikel rintisan.  Ihda    rembugan 26 Desember 2012 10.56 (UTC)  

Pengumuman Gugur besut

Nuwun sewu Fitria, miturut peraturan panjenengan sampun GUGUR ing Kompetisi Papat Limpad menika. Maturnuwun... Menawi sempet nyunting mangga nyunting, idhep-idhep latihan nyerat lan amal ilmu. Hehehe...

Nuwun.  Ihda    rembugan 25 Februari 2013 10.47 (UTC)

Wulan Asia Wikipédia 2016 besut

Awit kawigatèné Panjenengan tumrap Wikipédia Jawa, Panjenengan diundhang mèlu Wulan Asia Wikipédia!

Wulan Asia Wikipédia iku iku besutandhing (edit-a-thon) sajeroning jaringan (online) sing duwé ancas ngundhakaké seserepan lan panampa ing antaraning bebrayan agung Wikipédia Asia. Lumaku sasuwéné wulan Novèmber 2016, abiprayaning Wulan Asia ing Wikipédia Jawa iki nedya ngundhakaké cacah lan mutu artikel-artikel Wikipédia sing ana sambung raketé karo nagara-nagara Asia. Taun kapungkur, punjul 7.000 artikel disumbangaké lumantar 43 basa sajeroning Wulan Asia Wikipédia.

Minangka pratandhaning pamitran antaraning brayan-brayan agung Wikipédia ing Asia, saben panyarta sing nggawé saorané Patang (4) artikel kanthi minangkani paugeran bakal nampa kertu pos Wikipédia sing dirancang mirunggan saka nagara-nagara jaban rangkah sing mèlu kridha iki.

Wikipédiawan lan Wikipédiawati sing kasil nggawé artikel paling akèh ing sawijining Wikipédia, kaya ta ing Wikipédia Jawa iki utawa Wikipédia basa liyané, ing samengko nedya diupasadani minangka "Duta Asia Wikipédia".

Matur nuwun awit kawigatèné panjenengan! Cahyo Ramadhani rembugan 31 Oktober 2016 12.38 (UTC)Wangsuli

Cahyo Ramadhani rembugan 31 Oktober 2016 12.38 (UTC)Wangsuli