sugeng sonten mbak yu..... JV01240ZULFA pirembagan 7 Mei 2012 08.24 (UTC)

wes sinau mbk??--JV01224fitria pirembagan 7 Mei 2012 08.26 (UTC)

Tips gawe artikel kanthi OfflineBesut

Muga-muga tips iki ora nyalahi aturan kompetisi, menawi kirang leres mangga dipun owahi kemawon.

 • Kanggo sing ora nduwe komputer, ora nduwe koneksi internet 24 jam utawa namung nduweni wektu sing pas-pasan alias disambi kuliah aja kuatir. Panjenengan taksih saged nyunting artikel kanthi cara Offline (teng rental komputer), carane panjenengan ngetik artikel nganggo pengolah kata sederhana contone Notepad. Damel cengkorongan artikel kaya sing dadi paugeran wikipedia, yaiku:
 Judhul: Krupuk
definisi/penjelasan:
tuladha: Krupuk yaiku panganan sing digawe seka glepung ....

Carane ngisi gambar
[[Gambar:Krupuk.jpg|thumb|right|Gambar krupuk urang]]
Diakritik 
nang wikipedia basa jawa namung mbedakna e pepet kalih e taling (é miring lan è jejeg).
tuladha: pe-pet, lé-lé, awèt, sé-lèh
==Cathetan suku==
 <ref name="internet1">{{id}}[http://situskoran.com](Kaundhuh tanggal 30 April 2011)</ref>
==Delengen uga==
 [[Krupuk kulit]]
 [[Krupuk pasir]]
==Pranala njaba==
 <ref> [http://alamatsitus.com Situs resmi 1] </ref>
 <ref> [http://alamatsitus.com Situs resmi 2] </ref>
 <ref> [http://alamatsitus.com Situs resmi 3] </ref>
 [[Kategori:jeneng kategori]]
Wikifikasi
 [[glepung]], [[budin]], [[Palembang]], [[Urang]]
Interwiki
 [[id:Judhul]]
 [[en:Judhul]]
 • Cengkorongan nang ndhuwur kuwi nek bisa dicetak/diprint terus disinaoni kode-kodene, luwih apik disimpan nang flashdisk, shg panjenengan bisa nyunting artikel nang ngendi wae ora tergantung karo komputer lan koneksi internet. Mugiya mangfangat.

Nuwun. Ihda    rembugan 26 Mei 2012 12.19 (UTC)

ngobrolBesut

ehemm....nggih,monggo ajeng napa mb?? sehat??JV01224fitria pirembagan 5 Juni 2012 06.42 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

Sugeng rawuhBesut

Sugeng rawuh, JV01198ATIKA!

꧌ꦱꦸꦒꦼꦁꦫꦮꦸꦃꦲꦶꦁꦮꦶꦏꦶꦥꦺꦣꦶꦪꦗꦮ꧍

  Miwiti
  Pituduh
 • Tansah tandha-tangani pitakoné panjenengan manawa nulis ing Angkringan utawa ing parembugan kanthi ngetik ~~~~ ing pungkasané ukarané panjenengan.
 • Aja wedi! Panjenengan ora perlu wedi salah nalika mbesut utawa nggawé kaca anyar, nambah utawa nyuda ukara.

Mangga jajal-njajalana, kita nganti-anti kawruh dum-dumané panjenengan ing Wikipédia Jawa iki!

Welcome! If you do not understand Javanese language, you may want to visit the embassy or find users who speak your language. Enjoy!

CahyoBot (rembugan) 6 Juli 2017 06.30 (UTC)Wangsuli[wangsuli]


 Elok   rembugan 6 Juni 2012 02.11 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

re upload gambar PAHLAWANBesut

hm...cobi dipadosi riyen ting commons, menawi boten wonten mangke kersane pengurus ingkang nyobi maringi gambar. Artikel ingkang dipunserat napa nggih? Nuwun. SIGIT   rembugan 6 Juni 2012 02.57 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

Re Upload gambarBesut

nggih leres 100%, hehehe..semangat nyunting..!       SIGIT   rembugan 6 Juni 2012 16.04 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

Artikel SekatènBesut

Halo Panganggo:JV01198ATIKA artikel Sekatèn saged dipunjangkepi gambaripun saking gambar artikel ing Sekaten en.  Nuwun. SIGIT   rembugan 7 Juni 2012 12.02 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

monggoBesut

nggeh mb.atiiiiiiiik..heheJV01224fitria pirembagan 10 Juni 2012 07.58 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

Artikel Taman Sari YogyakartaBesut

Halo JV01198ATIKA...

Artikel Taman Sari Yogyakarta sampun sae ananging kirang diakritik. Sumangga dipun jangkepi. Semangat nyunting. Nuwun.  Ihda    rembugan 11 Juni 2012 10.38 (UTC)  Wangsuli[wangsuli]


Halo JV01198ATIKA... Diakritik menika tuladhanipun tembung diwènèhaké benten kaliyan tembung diwenehake. Wonten tandha ing sanginggile aksara. Diakritik menika saged dipun padosi ting karakter spesial. Nuwun.  Ihda    rembugan 12 Juni 2012 14.06 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

Re Point bullet numberingBesut

Menawi badhe maringi nomer saged ngginakake tandha kres utawi pager (#), saged ugi tanda bintang(*).Nuwun. SIGIT   rembugan 18 Juni 2012 13.27 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

Re interwikiBesut

o..menika dipunsebat INTERWIKI, menawi boten utawi dereng wonten nggih boten napa-napa. Interwiki menika sebagian dari aspek penilaian menawi sampun wiwit kompetisi. menawi nyerat kok dereng wonten nggih boten napa-napa.Nuwun. SIGIT   rembugan 18 Juni 2012 13.30 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

PatroliBesut

Haloo JV01198ATIKA... Menika patroli saking kula, sumangga dipun pirsani.

 • Wiwit tanggal 7 Mei 2012 Panjenengan presensi kaping 27 dinten kemawon. Sumangga dipun pirsani wonten ngriki
Jeneng Artikel Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Katrangan
Suji 2 v v v v v Artikel Rintisan
Pandhanaran - - - v - - Sumangga dipun lajengaken
Kedu - - - v - - Sumangga dipun lajengaken
Gunung Andong - v v v v - Sumangga dipun lajengaken
Wadhuk panohan 1 - - v - - Sumangga dipun lajengaken
Sekatèn 2 v v v v v Artikel Rintisan
Taman Sari Yogyakarta 2 v v v v v Artikel Rintisan
Pitulung » Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Babak I

Nuwun.  Ihda    rembugan 2 Juli 2012 12.16 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

Re GambarBesut

Sugeng enjang, pareng mbak Atika. Menika ingkang leres, menawi badhe nglebetaken gambar pados riyen ing commons, menawi sampun wonten kantun nglebetke mawon, kantun ngopi jeneng file lajeng di paste ing artikel panjenengan. Nuwun. SIGIT   rembugan 14 Juli 2012 20.48 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

Artikel Dhugdhèran lan Festival DugderanBesut

Nuwun sèwu Panganggo JV01198ATIKA, artikel ingkang sampun radi sae Dhugdhèran, mangga panjenengan nerusaken artikel menika. Menawi wonten kekirangan panjenengan saged nambahi isi artikel ing Dhugdhèran. Nuwun. SIGIT   rembugan 25 Juli 2012 05.20 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

Re:DugderanBesut

Inggih leres menawi artikel ingkang sami saged dipungabung. Mangke kersané para pangurus mawon ingkang mindhah. Sakmenika, artikel Festival Dugderan sampun kula paringi tandha supados digabung kaliyan Dhugdhèran. Menawi kula kepareng atur pamrayogi, panjenengan nglajengaken artikel ingkang sampun radi komplit kemawon. :) Dados mangke kersane saged dados artikel sampurna :)  Elok   rembugan 25 Juli 2012 05.28 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

Kopetisi Papat Limpad 2012 diwiwitiBesut

Ayo dina iki Kompetisi Papat Limpad 2012 wis diwiwiti. Ing ngisor iki ana paugeran-paugeran sing kudu digatekake (ing Basa Indonésia).

 • Peraturan umum :
 1. Saat 7 hari berturut-turut tidak menyunting artikel, maka peserta dinyatakan GUGUR
 2. Menyerahkan 1 artikel pilihan kepada panitia untuk dinilai oleh juri
 3. Artikel Sempurna terdiri dari 5 rujukan, ada gambar, wikifisasi, interwiki, kategori
 4. Disetiap akhir kalimat harus disertai dengan rujukan
 • Peraturan Putaran I:
 1. Selama 21 hari pertama, peserta harus minimal membuat 1 artikel sempurna
 2. Hari ke-22 sampai dengan mau masuk putaran kedua, syarat artikel sempurna sebanyak 3 artikel
 3. Minimal 200 artikel rintisan

Ayo nyunting....   Nuwun. Ihda    rembugan 17 September 2012 01.36 (UTC)

ayo nyuntingBesut

semangat nyunting buuuuuu JV01224fitria pirembagan 17 September 2012 03.58 (UTC)

re artikel DiaréBesut

Boten napa-napa, menika namung cithakan/pratandha menawi artikel menika tesih jenengan sunting kangge lomba Papat Limpad 2012, supados boten dipunsunting peserta sanes. Mangke menawi badhe damel artikel enggal malih, diparingi cithakan ingkang kados artikel Diaré wau. Nuwun. SIGIT   rembugan 17 September 2012 22.34 (UTC)

re artikel DiaréBesut

OK mas, jelas..matur nuwun!! :) JV01198ATIKA (pirembagan) 18 September 2012 01.17 (UTC)

Re-tanglet infoBesut

Hallo JV01198ATIKA...

 • Ngaturaken salah satunggal artikel dhumateng juri punika panjenengan ngaturaken salah satunggal artikel sampurna ingkang panjenengan anggep paling sae wonten ing salah satunggal panitia (kula). Samangke artikel punika kula aturaken dhumateng juri supados dipun biji.
 • Peraturan angka 1 punika panjenengan kedah nyunting paling sekedhik seminggu sepisan supados mboten gugur. Nyunting punika mboten namung ndamel artikel enggal kemawon. Setunggal titik lajeng disimpen punika sampun dados setunggal suntingan.
 • Peraturan angka 3 punika wonteng ing 22 dinten pisanan, panjenengan kedah ndamel artikel sampurna setunggal kemawon. Artikel sampurna punika kedah wonten rujukan (paling sekedhik 5), wikifikasi, interwiki, gambar, kategori, kaliyan diakritik.
 • Panjenengan kedah ndamel 200 artikel rintisan. Artikel rintisan punika artikel enggal, paling sekedhik 300 tembung.

Menawi dereng mudheng tanglet mawon mboten punapa-punapa. hehehe.... Nuwun. Semangat nyunting...  Ihda    rembugan 18 September 2012 11.27 (UTC)  


Siap mbak bro...  Ihda    rembugan 19 September 2012 13.11 (UTC)  

re tangletBesut

Maturnuwun...pesen ing artikel ingkang isine mekaten Artikel punika pinuju ngalami éwah-éwahan ageng ngantos 5 Desember 2012 lan Artikel pelatihan Papat Limpad 2012 punika perlu dipunrapèkaken supados miturut dhumateng standhar Wikipédia, namun minangka pratandha menawi artikel menika nembe dipunsunting kangge Kompetisi Papat Limpad 2012. Dados boten wonten masalah menawi badhe dipunsunting malih.Nuwun. SIGIT   rembugan 20 September 2012 08.27 (UTC)


re sumber bukuBesut

Menawi badhe ngaturi referensi saking buku, caranipun sami kaliyan ngaturi referensi saking internet. Namung dipun gantos sumbere kemawon. Tata cara urut-urutanipun nyerat sumber saking buku, kedah ndherek aturan ingkang sampun wonten. Inggih punika nama pengarang. tahun terbut. judhul buku. alamat terbit. penerbit. kaca ingkang ngemot isi artikel. Nuwun. Semangat nyunting dek.  Ihda    rembugan 1 Oktober 2012 12.50 (UTC)  Wangsuli[wangsuli]

Artikel Kanthong semarBesut

Artikel Kanthong semar sampun sae, kula ewahi kedhik ing penulisan referensi, mangga pirsani ing ngriki KLIK. Ayo semangat nyunting.  .Nuwun. SIGIT   rembugan 2 Oktober 2012 07.31 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

re Penyerahan ArtikelBesut

Ngapunten nembe bales, dinten menika jangkep 21 dinten wiwit kompetisi kawiwitan, riyen Bu Nunung ngendikan menawi 21 dinten kedah sampun damel artikel sempurna 1 (minimal), menawi pengumpulan artikel sempurna menika benjang wekdal badhe penilaian. Dados boten samenika anggenipun ngempalaken artikel sempurna. Nuwun. SIGIT   rembugan 7 Oktober 2012 08.05 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

Assalamu'alaikumBesut

pripun nyuntinge wikipedia ? JV01 Ali Fakhrudin pirembagan 8 Oktober 2012 14.37 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

reBesut

Lumayan, . artikel njenengan napa ? JV01 Ali Fakhrudin pirembagan 10 Oktober 2012 16.23 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

re artikel Flagellata & RhizopodaBesut

Nuwun sewu artikel Flagellata & Rhizopoda dereng njangkepi sarat kangge dados artikel rintisan, amargi cacahe katrangan (tembung) kirang saking 300 tembung. nuwun. SIGIT   rembugan 28 Oktober 2012 13.41 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

Artikel D.I. PandjaitanBesut

Nuwun sewu, artikel D.I. Pandjaitan menika saderengipun sampun wonten kanthi irah-irahan D.I. Panjaitan, artikel menika ugi langkung riyen dipunserat dening peserta sanes, dados boten saged kaetang kontribusi artikel rintisan panjenengan. Nuwun. SIGIT   rembugan 28 Oktober 2012 17.05 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

Patroli Babak IBesut

Nuwun JV01198ATIKA panjenengan wiwit tgl 17 September nganti - 19 Januari 2013 nyunting 90 dina sumangga dipun pirsani wonten Ngriki].

No Jeneng Artikel Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Katrangan
1 Diaré 6 v v v - v Artikel Sampurna
2 Kembang kertas 5 v v v v v Artikel Sampurna
3 Kembang Sedep Malem 2 v v v v v Artikel Rintisan
4 Kenikir 3 v v v v v Artikel Rintisan
5 Kanthong semar 6 v v v v v Artikel Sampurna
6 Salmonella 1 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
7 Rhizopoda 2 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang katrangan)
8 Flagellata 2 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang katrangan)
9 Sporozoa 3 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang katrangan)
10 Fitoplankton - v v v v - Artikel Rintisan (Kurang referensi, katrangan, lan diakritik)
11 Plankton 1 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi, katrangan, lan diakritik)
12 Zooplankton - v v v - - Artikel Rintisan (Kurang referensi, katrangan, lan diakritik)
13 Paramecium 2 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang katrangan)
14 Pisces - v v v v - Artikel Rintisan (Kurang referensi, katrangan, lan diakritik)
15 Euglena 1 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
16 Libra 2 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang katrangan)
17 Aquarius 2 v v v v - Artikel Rintisan (Kurang katrangan lan diakritik)
18 Sagittarius - v v v v - Artikel Rintisan (Kurang referensi, katrangan, lan diakritik)
19 Trypanosoma 2 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang katrangan)
20 Plasmodium 1 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
21 Cakar - v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
22 D.I. Pandjaitan 2 v v v v v Artikel Rintisan
23 Ron Weasley 2 v v v v v Artikel Rintisan
24 Albus Dumbledore - - v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi, gambar, lan katrangan)
25 Severus Snape 1 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
26 Draco Malfoy - v v v v - Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
27 Rubeus Hagrid 2 v v v v v Artikel Rintisan
28 I Gusti Ketut Jelantik 3 v v v v v Artikel Rintisan
29 Laskar Dumbledore - - - - v - Dereng dados Artikel Rintisan
30 Panté Depok - - v v - v Dereng dados Artikel Rintisan
31 Teluk 2 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang katrangan)
32 Panté 1 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
33 Tancang 3 v v v v v Artikel Rintisan
34 Tanjung 1 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
35 Palung 2 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang katrangan)
36 Laut Kaspia 2 v v v v - Artikel Rintisan (Kurang katrangan lan diakritik)
37 Kèju Swiss 6 v v v v v Artikel Sampurna
38 Kèju Perancis - v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
39 Sung kang 3 v v v v v Artikel Rintisan
40 Dhaptar Presidhèn Swiss - v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
41 Skripsi 3 - v - v - Dereng dados Artikel Rintisan
42 IPad - v v v v - Artikel Rintisan (Kurang referensi, diakritik, lan katrangan)
43 Prisia Nasution - v v v v - Artikel Rintisan (Kurang referensi, diakritik, lan katrangan)
44 Tlaga Baikal - v v v v - Artikel Rintisan (Kurang referensi, diakritik, lan katrangan)
45 Tlaga Konstanz - v v v v - Artikel Rintisan (Kurang referensi, diakritik, lan katrangan)
46 Kali Barito - v v v v - Artikel Rintisan (Kurang referensi, diakritik, lan katrangan)
47 Igloo 2 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang katrangan)
48 Yoo Seung Ho - - v v v - Dereng dados Artikel Rintisan
49 Tlaga Jenéwa - v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
50 Disneyland - v v v v - Artikel Rintisan (Kurang referensi, diakritik, lan katrangan)
51 Stephan El Shaarawy - v v v v - Artikel Rintisan (Kurang referensi, diakritik, lan katrangan)
52 Yiruma - - v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi, gambar, lan katrangan)
53 Kevin-Prince Boateng - v v v v - Artikel Rintisan (Kurang referensi, diakritik, lan katrangan)
54 Naruto (manga) - - v v v - Dereng Dados Artikel Rintisan
55 Kitaro - v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
56 Kali Han - v v v v - Artikel Rintisan (Kurang referensi, diakritik, lan katrangan)
57 Gowok 1 v v v v - Artikel Rintisan (Kurang referensi, diakritik, lan katrangan)
58 Woh Abang - v v v v - Artikel Rintisan (Kurang referensi, diakritik, lan katrangan)
59 Kepel - - v v v - Dereng Dados Artikel Rintisan
60 Waru 3 v v v v v Artikel Rintisan
61 Landak 1 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
62 Berang-berang 3 v v v v v Artikel Rintisan
63 Kapibara - v v v v - Artikel Rintisan (Kurang referensi, diakritik, lan katrangan)
64 Sotong - v v v v - Artikel Rintisan (Kurang referensi, diakritik, lan katrangan)
65 Alga abang - v v v v - Artikel Rintisan (Kurang referensi, diakritik, lan katrangan)
66 Duyung 3 v v v v - Artikel Rintisan (Kurang diakritik lan katrangan)
67 Sawo durèn - v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
68 Sawo mentéga 1 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
69 Rijsttafel 1 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
70 Kembang mekar sore 3 v v v v v Artikel Rintisan
71 Flamingo - v v v v - Artikel Rintisan (Kurang referensi, diakritik, lan katrangan)
72 Manuk lovebird - v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
73 Kitolod 1 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
74 Iwak badhut 1 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
75 Sloth - v v v v - Artikel Rintisan (Kurang referensi, diakritik, lan katrangan)
76 Cepokak 1 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
77 Cèri 1 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
78 Goji beri 2 v v v v v Artikel Rintisan
79 Pepino 6 v - v v v Artikel Sampurna (Kurang Kategori)
80 Carica 2 v v v v v Artikel Rintisan
81 Vitamin A 2 v v v v - Artikel Rintisan (Kurang diakritik lan katrangan)
82 Mundhung 1 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
83 Jambu bol - v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
84 Jambu mawar 2 v v v v - Artikel Rintisan (Kurang diakritik lan katrangan)
85 Kecapi (woh) - v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
86 Kemang 1 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
87 Pakèl 1 v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
88 Kecombrang 1 v v v v - Artikel Rintisan (Kurang referensi, diakritik, lan katrangan)
89 Mont Blanc - v v v v v Artikel Rintisan (Kurang referensi lan katrangan)
90 Gandaria - v v v v - Artikel Rintisan (Kurang referensi, diakritik, lan katrangan
91 Tikus walanda - v v v v v Artikel durung ana referensi
92 Dewandaru - v v v v v Artikel durung ana referensi
93 Suruh walanda 1 v v v v v kurang siji referensine
94 Resah 1 v v v v v referensi kurang siji
95 Kunir putih - v v v v v durung ana referensi
96 Séngon 4 v v v v v Artikel katrangane kurang
97 Kunir putih - v v v v v dereng dados Artikel Rintisan
98 [[]] v v v v v v Artikel Rintisan
99 [[]] v v v v v v Artikel Rintisan
100 [[]] v v v v v v Artikel Rintisan
101 [[]] v v v v v v Artikel Rintisan
102 [[]] v v v v v v Artikel Rintisan
103 [[]] v v v v v v Artikel Rintisan
104 [[]] v v v v v v Artikel Rintisan
105 [[]] v v v v v v Artikel Rintisan
Pitulung » Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Babak I

Semangat ya..... Nuwun.    SIGIT   rembugan 19 Februari 2013 02.29 (UTC)

PRESENSIBesut

Nuwun Mbak Atika punika asil rekap sawetara presensi panjenengan wiwit tgl 17 September 2012 - 19 Januari 2013.Matur nuwun . Ihda    rembugan 19 Januari 2013 06.32 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

MINGGU PISANAN ( Tgl 17-23 September 2012) 17 18 19 20 21 22 23 Katrangan
PRESENSI Nyunting Nyunting Nyunting Nyunting Nyunting Nyunting Nyunting Ora Tau ABSEN
MINGGU KALORO ( Tgl 24-30 September 2012) 24 25 26 27 28 29 30 Katrangan
PRESENSI Nyunting Nyunting Nyunting Nyunting Nyunting' ABSEN Nyunting Absen ing tgl 29 September 2012
MINGGU KATELU ( Tgl 01-7 Oktober 2012) 1 2 3 4 5 6 7 Katrangan
PRESENSI Nyunting Nyunting Nyunting Nyunting Nyunting ABSEN Nyunting Absen ing tgl 6 Oktober 2012
MINGGU KAPAPAT ( Tgl 8-14 Oktober 2012) 8 9 10 11 12 13 14 Katrangan
PRESENSI Nyunting Nyunting Nyunting Nyunting Nyunting Nyunting Nyunting Ora Tau ABSEN
MINGGU KALIMA ( Tgl 15-21 Oktober 2012) 15 16 17 18 19 20 21 Katrangan
PRESENSI Nyunting ABSEN Nyunting ABSEN Nyunting ABSEN Nyunting Absen ing tanggal 16,18,20 Oktober 2012
MINGGU KAENEM ( Tgl 22-28 Oktober 2012) 22 23 24 25 26 27 28 Katrangan
PRESENSI Nyunting Nyunting ABSEN ABSEN Nyunting ABSEN Nyunting Absen ing tanggal 23,24,27 Oktober 2012
MINGGU KAPITU ( Tgl 29 Oktober - 4 November 2012) 29 30 31 1 2 3 4 Katrangan
PRESENSI ABSEN Nyunting ABSEN Nyunting ABSEN Nyunting Nyunting Ora Tau ABSEN
MINGGU KAWOLU ( 5-11November 2012) 5 6 7 8 9 10 11 Katrangan
PRESENSI Nyunting Nyunting Nyunting Nyunting Nyunting ABSEN Nyunting Absen ing tanggal 10 November 2012
MINGGU KASANGA ( 12-18November 2012) 12 13 14 15 16 17 18 Katrangan
PRESENSI Nyunting Nyunting Nyunting Nyunting ABSEN Nyunting Nyunting Absen ing tanggal 16 November 2012
MINGGU KADASA ( 19-25November 2012) 19 20 21 22 23 24 25 Katrangan
PRESENSI ABSEN Nyunting Nyunting ABSEN Nyunting ABSEN ABSEN Absen ing tanggal 19,22,24,25 November 2012
MINGGU KASEWELAS ( 26 November - 2 Desember 2012) 26 27 28 29 30 1 2 Katrangan
PRESENSI Nyunting Nyunting Nyunting ABSEN Nyunting Nyunting Nyunting Absen ing tanggal 29 November 2012
MINGGU KAROLAS ( 2-8Desember 2012) 2 3 4 5 6 7 8 Katrangan
PRESENSI Nyunting ABSEN Nyunting Nyunting ABSEN Nyunting Nyunting Absen ing tanggal 3,6 Desember 2012
MINGGU KATELULAS ( 9-15Desember 2012) 9 10 11 12 13 14 15 Katrangan
PRESENSI ABSEN Nyunting Nyunting Nyunting Nyunting ABSEN ABSEN Absen ing tanggal 9,14,15 Desember 2012
MINGGU KAPATBELAS ( 16-22Desember 2012) 16 17 18 19 20 21 22 Katrangan
PRESENSI Nyunting ABSEN Nyunting ABSEN ABSEN ABSEN Nyunting Absen ing tanggal 17,19,20,21 Desember 2012
MINGGU KALIMALAS ( 23-29Desember 2012) 23 24 25 26 27 28 29 Katrangan
PRESENSI Nyunting ABSEN Nyunting ABSEN Nyunting ABSEN Nyunting Absen ing tanggal 24,26,28 Desember 2012
MINGGU KANEMBELAS ( 30 Desember 2012 - 5 Januari 2013) 30 31 1 2 3 4 5 Katrangan
PRESENSI Nyunting Nyunting ABSEN Nyunting ABSEN Nyunting ABSEN Absen ing tanggal 1,2,4 Januari 2013
MINGGU KAPITULAS ( 6-12Januari 2013) 6 7 8 9 10 11 12 Katrangan
PRESENSI Nyunting Nyunting Nyunting Nyunting Nyunting Nyunting Nyunting Ora Tau ABSEN
MINGGU KAWOLULAS ( 13-19Januari 2013) 13 14 15 16 17 18 19 Katrangan
PRESENSI Nyunting Nyunting ABSEN Nyunting ABSEN Nyunting Nyunting Absen ing tanggal 15,17 Januari 2013
MINGGU KASANGALAS ( 20-26Januari 2013) 20 21 22 23 24 25 26 Katrangan
PRESENSI Ora Tau ABSEN
MINGGU KARONGPULUH ( 27 Januari - 2 Februari 2013) 27 28 29 30 31 1 2 Katrangan
PRESENSI Ora Tau ABSEN
MINGGU KASELIKUR ( 3-9Februari 2013) 3 4 5 6 7 8 9 Katrangan
PRESENSI Ora Tau ABSEN

re I Gusti Ketut JelantikBesut

cobi kula unggahke gambare. Nuwun. Semangat nyunting...  SIGIT   rembugan 12 November 2012 06.02 (UTC)

Helo, .Besut

Mbak no.hp njenengan brapa . SMS nggeh . 085640198679

Artikel Pilihan Babak IBesut

Halo JV01198ATIKA

Tetep semangat nyunting ya dex. Tanggal 27 November 2012 pukul 23.59 WIB kompetisi Babak I bakalan ditutup lho. Jadi, kirimkan artikel pilihan kamu ke saya dengan mengisi FORM ARTIKEL PILIHAN. Jika hingga pukul 00.00 WIB belum diisi, maka saya akan memilih secara acak dari artikel kamu yang ada untuk dijadikan artikel pilihan kamu.

Semangat ya dex. Nuwun.  Ihda    rembugan 26 November 2012 13.29 (UTC)    

SemangatBesut

Semangat ndamel artikel artikel rintisan.  Ihda    rembugan 26 Desember 2012 10.56 (UTC)  

Kompetisi 500 EuroBesut

Halo Atika,

Berdasarkan Kategori yang dikirimkan oleh Panitia Papat Limpad 2012, anda termasuk dari ke-21 peserta Papat Limpad 2012 terpilih yang belum gugur dan lolos untuk memperebutkan 500 Euro untuk artikel bertopik Perancis. Panitia diambil alih oleh Wikimedia Indonesia di Jakarta, dan komunikasi akan menggunakan bahasa Indonesia karena panitia tidak ada yang mampu berbahasa Jawa. Ini dikarenakan seluruh panitia Papat Limpad sekarang menjadi peserta dan ikut memperebutkan hadiah yang sama sehingga mereka di netralkan. Juri dari panitia ini adalah Bapak Prasetyo, yang akan menilai secara adil kualitas artikel yang dibuat. Syarat kompetisi tercantum dibawah

SyaratBesut

 1. Kompetisi 500 Euro dimulai pada tanggal 24 Maret 2013 dan berakhir pada tanggal 24 April 2013.
 2. Sebagai peserta Papat Limpad 2012, anda berkesempatan memperoleh satu dari 4 laptop yang diperebutkan sebagai hadiah, sementara untuk kompetisi 500 Euro anda berkesempatan untuk memperoleh uang tunai senilai 500 Euro.
 3. Anda adalah satu dari 21 peserta dalam kompetisi ini.
 4. Tidak menyunting dalam periode 3 hari berturut-turut anda akan dinyatakan gugur
 5. Sebagai peserta anda diminta untuk membuat paling sedikit 3 (tiga) artikel bertopik Perancis dalam bahasa Jawa. Artikel ini disarankan mengenai: tempat penting, sejarah, makanan, bahasa, ekonomi, dan tokoh politik - apabila ada usul lain, harus dikonfirmasi pada panitia.
 6. Ke-3 artikel ini harus merupakan artikel baru yang dibuat sendiri, dan diperbaiki terus selama satu bulan.
 7. Setiap titik harus memiliki rujukan*.
 8. Hanya artikel yang dibuat pada periode 24 Maret - 24 April yang terhitung, artikel yang dibuat sebelum dan setelah waktu tersebut akan dianulir.
 9. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada panitia WMID dalam bahasa Indonesia.
 10. Pengumuman pemenang akan dilakukan pada penutupan acara Papat Limpad 2012 di bulan Mei, di Semarang. Siska.Doviana pirembagan 23 Maret 2013 20.21 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

GugurBesut

Halo Atika, terima kasih atas keikutsertaan anda pada Papat Limpad 2012 dan Kompetisi 500 Euro. Suntingan terakhir anda adalah pada tanggal 18 Maret 2013 dan per 26 Maret 2013 anda dinyatakan gugur. Salam.
Siska.Doviana pirembagan 26 Maret 2013 03.29 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

Wulan Asia Wikipédia 2016Besut

Awit kawigatèné Panjenengan tumrap Wikipédia Jawa, Panjenengan diundhang mèlu Wulan Asia Wikipédia!

Wulan Asia Wikipédia iku iku besutandhing (edit-a-thon) sajeroning jaringan (online) sing duwé ancas ngundhakaké seserepan lan panampa ing antaraning bebrayan agung Wikipédia Asia. Lumaku sasuwéné wulan Novèmber 2016, abiprayaning Wulan Asia ing Wikipédia Jawa iki nedya ngundhakaké cacah lan mutu artikel-artikel Wikipédia sing ana sambung raketé karo nagara-nagara Asia. Taun kapungkur, punjul 7.000 artikel disumbangaké lumantar 43 basa sajeroning Wulan Asia Wikipédia.

Minangka pratandhaning pamitran antaraning brayan-brayan agung Wikipédia ing Asia, saben panyarta sing nggawé saorané Patang (4) artikel kanthi minangkani paugeran bakal nampa kertu pos Wikipédia sing dirancang mirunggan saka nagara-nagara jaban rangkah sing mèlu kridha iki.

Wikipédiawan lan Wikipédiawati sing kasil nggawé artikel paling akèh ing sawijining Wikipédia, kaya ta ing Wikipédia Jawa iki utawa Wikipédia basa liyané, ing samengko nedya diupasadani minangka "Duta Asia Wikipédia".

Matur nuwun awit kawigatèné panjenengan! Cahyo Ramadhani rembugan 31 Oktober 2016 12.38 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

Cahyo Ramadhani rembugan 31 Oktober 2016 12.38 (UTC)Wangsuli[wangsuli]