Nuwun, tepangaken nama kula Atik jangkepipun Atik Athifah, asli saking Magelang. Sakmenika taksih dados mahasiswa wonten IKIP PGRI Semarang jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). kula peserta pelatihan kompetisi Papat Limpad 2012 matur nuwun, mugi sukses kagem kula penjenengan sedaya!!! :)

Add caption here