Nuwun,

Nama kula, Mariya Ulfa, saking Universitas Negeri Semarang, Fakultas Bahasa dan Seni, Jurusan Bahasa Jawa.
Kula remen sanget maos buku saha nyerat.

JV046Mariya