Sugeng rawuh, JV046Mariya!

꧌ꦱꦸꦒꦼꦁꦫꦮꦸꦃꦲꦶꦁꦮꦶꦏꦶꦥꦺꦣꦶꦪꦗꦮ꧍

Miwiti
Pituduh
 • Tansah tandha-tangani pitakoné panjenengan manawa nulis ing Angkringan utawa ing parembugan kanthi ngetik ~~~~ ing pungkasané ukarané panjenengan.
 • Aja wedi! Panjenengan ora perlu wedi salah nalika mbesut utawa nggawé kaca anyar, nambah utawa nyuda ukara.

Mangga jajal-njajalana, kita nganti-anti kawruh dum-dumané panjenengan ing Wikipédia Jawa iki!

Welcome! If you do not understand Javanese language, you may want to visit the embassy or find users who speak your language. Enjoy!

CahyoBot (rembugan) 6 Juli 2017 05.02 (UTC)


StefanusRA rembugan 07:52, 21 Maret 2011 (UTC)

PATROLIBesut

PATROLI

 1. Jeneng Artikel: Apokad
 2. Gambar : wis ana
 3. Kategori  : wis ana
 4. Wikifisasi  : wis ana
 5. Interwiki  : wis ana
 6. Diakritik  : durung ana (tuladhane ana hurup è utawa é)
 7. Referensi  : isih kurang amarga saora-orane ana 5 referensi
 8. Keterangan  : saben sak ukara, kudu ana referensine. Artikel kudu anyar, yen ora anyar, olih nganggo artikel kang wis ana nanging kudu ditambahi referensine.

PATROLI

 1. Jeneng Artikel: Gathotkaca
 2. Gambar : wis ana
 3. Kategori  : wis ana
 4. Wikifisasi  : wis ana
 5. Interwiki  : wis ana
 6. Diakritik  : wis ana nanging perlu ditambah maneh(tuladhane ana hurup è utawa é)
 7. Referensi  : durung ana
 8. Keterangan  : saben sak ukara, kudu ana referensine. Artikel kudu anyar, yen ora anyar, olih nganggo artikel kang wis ana nanging kudu ditambahi referensine.

Nuwun baytea 02:50, 29 Maret 2011 (UTC)

Tambahan Kantentuan Presensi PesertaBesut

Nuwun Sewu, JV046Mariya,

Syarat kantentuan absensi kagem peserta ingkang mboten nyunting dipuntambah 5 dinten ngantos tanggal 5 April. Peserta ingkang GUGUR menika ingkang mboten nyunting 10 dinten. Dipunetang saking tanggal 27 Maret - 5 April 2011.

Ayo padha nyunting!!!

Semangat!!!! Nurulbaitirohmah rembuganbaytea 04:17, 1 April 2011 (UTC)

PATROLIBesut

Nuwun sewu, JV046Mariya. Menika patroli kagem artikel RNA.

Jeneng Artikel Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Katrangan
RNA 5 sampun sampun sampun sampun sampun kersané dados artikel sempurna, mangga dipunjangkepi. Réferènsi dipun serat sasampunipun tandha titik.
Pitulung » Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Babak I

Nurulbaitirohmah rembuganbaytea 02:37, 3 April 2011 (UTC)

PATROLIBesut

Nuwun sewu, JV046Mariya. Menika patrolinipun.

Jeneng Artikel Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Katrangan
Tomat 5 sampun sampun sampun sampun dereng kersané dados artikel sempurna, mangga dipunjangkepi. Artikel menika dereng ngagem diakritik. Tuladha diakritik inggih menika é utawi è. Seratan dipununduh, ingkang leres inggih menika dipunundhuh.
Sir Alex Ferguson 3 sampun sampun sampun sampun sampun kersané dados artikel sempurna, mangga dipunjangkepi.
Harry Potter 1 dereng dereng sampun dereng dereng kersané dados artikel sempurna, mangga dipunjangkepi.
Joanne Kathleen Rowling 5 sampun sampun sampun sampun sampun artikel sempurna.
RNA 5 sampun sampun sampun sampun sampun artikel sempurna.
Pitulung » Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik

Nurulbaitirohmah rembuganbaytea 09:43, 7 April 2011 (UTC)

Semangat MakaryaBesut

Ayo nyunting, sedhela maneh putaran I rampung..SEMANGAT...

 

Nurulbaitirohmah rembugan Nurulbaitirohmah 09:06, 19 April 2011 (UTC)

Wangsulan ngenani artikel Joanne Kathleen RowlingBesut

Artikel Joanne Kathleen Rowling menika sampun jangkep dek. Prayoginipun, kategorinipun dipunisi kaliyan tembung ingkang sampun kacithak biru. Nuwun. Nurulbaitirohmah rembugan Nurulbaitirohmah 04:44, 28 April 2011 (UTC)

Tips gawe artikel kanthi OfflineBesut

Muga-muga tips iki ora nyalahi aturan kompetisi, menawi kirang leres mangga dipun owahi kemawon.

 • Kanggo sing ora nduwe komputer, ora nduwe koneksi internet 24 jam utawa namung nduweni wektu sing pas-pasan alias disambi kuliah aja kuatir. Panjenengan taksih saged nyunting artikel kanthi cara Offline (teng rental komputer), carane panjenengan ngetik artikel nganggo pengolah kata sederhana contone Notepad. Damel cengkorongan artikel kaya sing dadi paugeran wikipedia, yaiku:
 Judhul: Krupuk
definisi/penjelasan:
tuladha: Krupuk yaiku panganan sing digawe seka glepung ....

Carane ngisi gambar
[[Gambar:Krupuk.jpg|thumb|right|Gambar krupuk urang]]
Diakritik 
nang wikipedia basa jawa namung mbedakna e pepet kalih e taling (é miring lan è jejeg).
tuladha: pe-pet, lé-lé, awèt, sé-lèh
==Cathetan suku==
 <ref name="internet1">{{id}}[http://situskoran.com](Kaundhuh tanggal 30 April 2011)</ref>
==Delengen uga==
 [[Krupuk kulit]]
 [[Krupuk pasir]]
==Pranala njaba==
 <ref> [http://alamatsitus.com Situs resmi 1] </ref>
 <ref> [http://alamatsitus.com Situs resmi 2] </ref>
 <ref> [http://alamatsitus.com Situs resmi 3] </ref>
 [[Kategori:jeneng kategori]]
Wikifikasi
 [[glepung]], [[budin]], [[Palembang]], [[Urang]]
Interwiki
 [[id:Judhul]]
 [[en:Judhul]]
 • Cengkorongan nang ndhuwur kuwi nek bisa dicetak/diprint terus disinaoni kode-kodene, luwih apik disimpan nang flashdisk, shg panjenengan bisa nyunting artikel nang ngendi wae ora tergantung karo komputer lan koneksi internet. Mugiya mangfangat. Empu rembugan 02:03, 1 Mei 2011 (UTC)

NuwunPL 05 SIGIT rembugan 15:29, 3 Mei 2011 (UTC)

Pengumpulan Artikel Pilihan Putaran IBesut

Nuwun Sewu Mbak Mariya Kangge putaran I, para pasarta Papat Limpad saged ngirimaken artikel pilihan panjenengan kanthi ngisi daftar ing ngriki.

Wates ngirimake artikel pilihan ngantos tanggal 22 Mei 2011.

Tasih wonten wedal kangge nyempurnake artikel pilihan ngantos tanggal 22 Mei 2011

Matur Nuwun. Nurulbaitirohmah rembugan Nurulbaitirohmah 06:37, 8 Mei 2011 (UTC)

Saran artikel HajiBesut

Langkung sae, artikel Haji ampun dipunlajengaken, amargi sampun wonten artikel Kaji.

menawi wonten minat nyerat perkawis tokoh pahlawan, mangga ting ngriki wonten kathah artikel pahlawan ingkang dereng kaisi(tesih abrit)


Nuwun....PL 05 SIGIT rembugan 10:11, 8 Mei 2011 (UTC)

Artikel HajiBesut

Nuwun sewu dek Mariya. Wonten arikel Haji panjenengan, sampun wonten usulan. Artikel panjenengan dipunusulaken gabung kaliyan artikel Kaji. Prayoginipun dipungabung kemawon. Artikel sanesipun ugi tasih kathah ingkang dereng wonten wiki Jawi. Nurulbaitirohmah rembuganNurulbaitirohmah 07:53, 9 Mei 2011 (UTC)

Dhiskusi Tembung KaliyanBesut

Nuwun sewu, Tembung kaliyan menika kalebet tembung krama. Menawi panjenengan badhe nyerat ngagem basa ngoko, sumangga ngagem ngoko sedaya. Kula sampun gantos tembung kaliyan ingkang wontwn artikel Téori Behavioristik. Menawi ngagem basa Jawi ngoko, tembung kaliyan dados karo(dengan) utawi dening(oleh). Nurulbaitirohmah rembuganNurulbaitirohmah 08:12, 9 Mei 2011 (UTC)

WangsulanBesut

Nuwun Sewu, Artikel kalih menika sampun dipunsebat artikel sampurna. Nuwun.Nurulbaitirohmah rembugan Nurulbaitirohmah 05:32, 11 Mei 2011 (UTC)

Diskusi BarokBesut

Nuwun sewu, Menawi nyerat artikel, ingkang wiwitan dipunserat inggih menika njlentrehaken. Kados artikel Barok. prayoginipun dipunwiwiti kanthi tebung Barok yaiku, utawi Barok kuwi. nuwun.Nurulbaitirohmah rembugan Nurulbaitirohmah 01:08, 14 Mei 2011 (UTC)

Diskusi imbuhan -naBesut

Nuwun sewu, Menawi nyerat artikel ampun ngginakaké imbuhan -na, tuladhanipun tembung migunakna. Prayoginipun, panjenengan ngginakaken tembung migunakaké. Nurulbaitirohmah rembugan Nurulbaitirohmah 10:39, 19 Mei 2011 (UTC)

Artikel Kerjasama TimBesut

Mangga kula aturi milih artkel kerjasama tim ing ngriki. Nuwun.... SIGIT   rembugan 16:48, 29 Mei 2011 (UTC)

Re :artikel bersamaBesut

Mangke ing putaran 2, artikel ingkang sampun dipun pilih dipun sunting kaliyan peserta sanes ingkang sampun milih.panjenengan milih napa? SIGIT   rembugan 13:51, 30 Mei 2011 (UTC)

Peraturan Putaran 2 Papat LimpadBesut

 • Ketentuan Umum:
 1. Menyerahkan 1 artikel pilihan (artikel sempurna) untuk dinilai oleh juri(diperbolehkan mengajukan artikel yang sudah ditulis dari putaran 1)
 2. Memilih 1 artikel kolaborasi yang sudah disediakan oleh panitia.
 3. Disetiap akhir kalimat harus disertai dengan rujukan
 4. Membuat artikel rintisan (stub) sebanyak 200 artikel rintisan
 5. Artikel rintisan terdiri dari 2 rujukan, ada gambar, wikifisasi, interwiki, kategori , artikel rintisan minimal 160 kata
 6. Artikel rintisan harus baru, tidak melanjutkan yang sudah ada.
 • Peraturan Putaran Kedua:
 1. Artikel kolaborasi:
a. Setiap peserta minimal menyunting sebanyak 15 kali untuk artikel kolaborasi yang dipilih.
b. Jika kurang dari 15 kali, maka nilai kolaborasinya 0, sedangkan jika lebih dari 15, maka akan mendapatkan nilai 10.00.
 • Penilaian:
 1. Nilai kuantitatif yang dihitung hanya absensi (20%), jumlah artikel rintisan (40%), nilai kerjasama yang dikasih 10%, maka total penilaian kuantitatif = 70%
 2. Nilai juri dari artikel pilihan peserta sebesar 30%.

Nuwun. SIGIT   rembugan 09:55, 31 Mei 2011 (UTC)

Pengumuman Asil Putaran 1Besut

Nuwun Sewu, menika asil Putaran 1 ingkang saged dipun pirsani wonten ngriki. Nuwun. Nurulbaitirohmah rembugan Nurulbaitirohmah 04:13, 7 Juni 2011 (UTC)

Presensi Putaran KeduaBesut

Halo Mariya Ulfa,

Saya ingin memberitahukan perihal presensi kompetisi Papat Limpad untuk Putaran 2 ini. Perlu diketahu bahwa aturan presensi yang berlaku adalah peserta GUGUR jika tidak menyunting selama 7 hari berturut-turut. Oleh karena itu per tanggal 4 Juli 2011, presensi ini akan diberlakukan.

Putaran 2 akan berlangsung hingga tanggal 31 Juli 2011. Mohon diperhatikan dan sekian informasi dari saya. Tetap semangat untuk menyunting dan melanjutkan kompetisi Papat Limpad ini.


Salam,


Hendra Prastiawan   bicara 19:35, 3 Juli 2011 (UTC)

Artikel Pilihan Putaran IIBesut

Mangga ngajukake artikel pilihan kangge penilaian Putaran II ing ngriki. Nuwun. SIGIT   rembugan 22:10, 21 Juli 2011 (UTC)

Saran Juri pada Putaran 1Besut

Halo JV046 Mariya Berikut saran dari juri pada artikel pilihan anda pada putaran I, Tomat.

Juri 1

 • Segi positif: Isi lumayan
 • Segi negatif: Singkat, paragraf pembuka bisa lebih baik. Banyak menggunakan kata-kata Indonesia yang tidak perlu, terutama di bagian budidaya tomat. Pengejaan kata-kata Jawa juga kurang bagus.

Juri 2

 • Kurang pepak (624 tembung)
 • Basa Jawa lumayan
 • Campur basa Indonesia: buah, liar, permukaan laut lsp
 • Campur ngoko/krama:banter, dhuwuripun, lsp
 • Tandha diakritik isih kurang
 • Wis apik, matur nuwun, ayo nyunting luwih sregeb

Juri 3

 • Dalam menerjemahkan artikel belum pada tataran makna, masih pada alih bahasa Teknik terjemah: pahami makna, ungkapkan dengan bahasa tujuan.

Juri 4

 • Ejaan. Mis: kandhel ---> kandel, tandan ---> tandhan, bedengan ---> bedhengan, dipunginaaken ---> dipunginakaken, dll.
 • Diksi, dhasarnya bentuk krama maka banyak kata yang tidak konsisten, mis: tanduran ---> taneman, godhong ---> ron, dipuntemokaken ---> dipunprangguli, dirataaken ---> dipunradinaken, dll. Banyak kata bahasa indonesia tidak dijawakan, mis: permukaan laut ---> lumahing seganten, helaian ---> lembaran, nyemai ---> ndhedher, dll.

Juri 5

 • Deskripsi awal terlalu sedikit.
 • Interferensi bahasa Indonesia begitu kental.
 • Tuturan kurang cair, berkesan kaku sebagai teks berbahasa Jawa.

Semoga menjadi masukan untuk artikel pilihan pada putaran II dan III. Nuwun Nurulbaitirohmah rembugan 00:58, 28 Juli 2011 (UTC)

Peraturan Putaran 3 Papat LimpadBesut

 • Ketentuan Umum:
 1. Menyerahkan 1 artikel pilihan (artikel sempurna) untuk dinilai oleh juri(diperbolehkan mengajukan artikel yang sudah ditulis dari putaran 1)
 2. Disetiap akhir kalimat harus disertai dengan rujukan
 3. Membuat artikel rintisan (stub) sebanyak 200 artikel rintisan
 4. Artikel rintisan terdiri dari 2 rujukan, ada gambar, wikifisasi, interwiki, kategori , artikel rintisan minimal 160 kata
 5. Artikel rintisan harus baru, tidak melanjutkan yang sudah ada.
 • Penilaian:
 1. Nilai kuantitatif yang dihitung hanya absensi (30%), jumlah artikel rintisan (40%), maka total penilaian kuantitatif = 70%
 2. Nilai juri dari artikel pilihan peserta sebesar 30%.

Nuwun.  Ndut    rembugan 09:29, 1 Agustus 2011 (UTC)

SaranBesut

Halo Mariya, selamat anda lolos ke putaran III (Putaran Final). Di putaran final peserta diberi tugas untuk membuat artikel rintisan sebanyak mungkin, tetapi artikel tersebut harus memenuhi kriteria wikipedia (ensiklopedis).

Artikel rintisan :

 1. Artikel harus baru.
 2. Di dalam artikel terdapat 2 rujukan, gambar, wikifikasi, interwiki, kategori.
 3. Satu artikel rintisan minimal 160 kata.
 4. Setiap membuat artikel rintisan diberikan citakan (inuseuntil). Seperti dibawah ini

{{inuseuntil|31 Agustus 2011}}

Ada ketentuan untuk putaran final ini, apabila artikel rintisan yang ditulis peserta sudah mencapai 30 tetapi masih ada beberapa artikel yang masih salah dalam hal teknis dan isi artikel yang menyimpang, atau melebar, peserta tidak diperbolehkan untuk menambah artikel rintisan baru.

Mangga miwiti nyunting artikel rintisan.

 

Nuwun. SIGIT   rembugan 16:34, 4 Agustus 2011 (UTC)

Pengumunan Nilai Putaran IIBesut

Halo Mariya,

Nilai kompetisi Papat Limpad putaran II sudah keluar lho... Silahkan dilihat di sini. Selamat ya... Tetap semangat di putaran final.

 

Nuwun.  Ndut    rembugan 02:52, 6 Agustus 2011 (UTC)

Patroli Putaran III Tahap IBesut

Mbak Mariya,

Menika asil patroli putaran III tahap I.

 • Presensi

Presensi panjenengan wiwit tanggal 1 - 10 Agustus 2011 namung 3, cobi dipunpirsani ing ngriki

 • Artikel
Jeneng Artikel Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Katrangan
Monalisa v v v v v v Sumangga dipunjangkepi lan dipunkembangaken malih.
Backstreet Boys dereng wonten dereng wonten dereng wonten v dereng wonten v Sumangga dipunjangkepi lan dipunkembangaken malih.
Pitulung » Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Patroli jilid II

Nuwun.   Semangat nyunting!  Ndut    rembugan 16:06, 10 Agustus 2011 (UTC)

Saran dari Juri hasil putaran IIBesut

Halo Mariya... Berikut adalah saran dari juri hasil penilaian putaran II

 • Juri 1
 1. Susah diambil maknanya, mungkin karena terjemahan
 2. Pilihan kata masih banyak yang kurang tepat
 • Juri 2
 1. Aurora Borealis kuwi……kang diprangguli…….; Fenomena iki dumadi marga partikel kang nduweni momotan ……diuncalake menyang bumi.;…………medhan…., ngeculake…nganti ngasilake cahya….; Aurora B kuwi cahya kang ana ing……dhuwur kang disebabake dening ………….kang mlebu......
 2. Kang …..kuwi saya cepete lakune …..; …….iki awujud elektron ……kang nduweni………….geospace kang cedhak.; Magnetosfer kuwi …..ruwang….; Bumi nduweni…….bidhang…; Bidhang ………..; Srengenge kuwi panas banget……….. ajeg lan ngrebda.
 3. Aurora kerep dumadi ing pungkasaning …………………….musim adhem utawa wiwitane……….; …….bisa ndeleng …kanthi cetha.; …..; Pranyata koneksi magnetik antarane srengenge…………… Iki bab geometri………………kutubing magnet bumi nggeter maneh lan sapiturute.
 4. Energi iki gumantung marang jinising atom. Atmosfer bagean dhuwur dumadi saka hawa normal kaya hawa …..; Ing perangan kang dhuwur dhewe ana…………..; Foton kuwi unsur ……; Atom aoksigen mancarake werna loro …….
 • Juri 3
 1. Campuran basa Indonesia, antara liya: sebelah->sisih, muatan->momotan, belahan->pérangan, musim->mangsa, ternyata->nyatané, bahwa->yèn, (isih basa Id.: Ternyata bahwa koneksi magnetik antara matahari dan Bumi disukai di musim semi. Ini masalah geometri: Karena Bumi berputar dalam orbitnya, kutub magnet bumi bergetar kembali dan sebagainya)
 2. Cara nganggo tandha diakritik isih durung bener: duwéni->nduwèni, energi->ènèrgi,
 3. Campuran basa krama: ora tinemu
 4. Pamilihan lan pangecakan tembung isih kurang bener: nguculna->nguculaké, mleboni->mlebu,
 • Juri 4
 1. Masih terdapat kesalahan-kesalahan "kecil" dalam hal ejaan penulisan.
 2. Naskah masih perlu dilengkapi lagi materinyasecara lebih variatif, termasuk foto/gambar.

Semoga menjadi masukan di putaran III. Nuwun. Ndut    rembugan 18:02, 11 Agustus 2011 (UTC)

Presensi Putaran IIIBesut

Halo Mbak Maria (JV046Mariyana)

Nuwun sewu, Panjenengan pungkansan nyunting ing putaran III (pungkasan) tanggal 10 Agustus 2011 Sumanggal enggal-enggal nyunting malih, teras Semangat lan ampun lowok terus

Cacahé artikel panjenengan ugi nembe pikantuk kalih :

 1. Monalisa
 2. Backstreet Boys

Kekalihipun kedah dipun kembangake dados artikel rintisan ingkang sampurna.Maturnuwun.PL09Puryono rembugan 16:05, 14 Agustus 2011 (UTC)

Ayo Nyunting ManehBesut

Nuwun Mbak Mariya Panjenengan kedah enggal-enggal nyunting malih lho.....sumangga semangat lan sregep nyunting sampun 6 dina lowok.terus.Matur nuwun. PL09Puryono| Pirembagan! 19:58, 15 Agustus 2011 (UTC)

Status PresensiBesut

Nuwun Mbak Mariya. Panjenengan dereng gugur ,sumangga nyunting malih kersane mboten gugur.Ampun lowok malih nggih....presensi panjenengan sampun katah engkang lowok.Wilujeng Nyunting. PL09Puryono| Pirembagan! 03:12, 17 Agustus 2011 (UTC)

Undangan Buka dan Nyunting BersamaBesut

Mohon kehadiran saudara pada:

 • hari/ tanggal : Senin/ 22 Agustus 2011
 • tempat  : B1 FBS
 • keperluan  : Buka bersama dan nyunting bersama

Terimakasih. Nuwun. SIGIT   rembugan 05:33, 18 Agustus 2011 (UTC)

Patroli Presensi + ArtikelBesut

Nuwun Mbak Mariya

 • Presensi : Pungksan nyunting tanggal 1 september 2011.Berarti panjenengan sampun lowok 6 dina mboten nyunting (sumangga giat nyunting)
 • Artikel : Artikel rintisan sampurna ing putaran ka-III, nembe kempal 4 artikel sampurna lan 5 artikel lanjutan (kedah dikembangake)
 • Pungksan Putaran ka-III (Final): Tanggal 10 Oktober 2011 kedah ngempalake 200 artikel sampurna (tasih wonten 1 wulan utawai 30 dinten.)


Wilujeng nyunting lan Semangat. PL09Puryono| Pirembagan! 17:57, 7 September 2011 (UTC)

Pengumuman GugurBesut

Nuwun sewu Mbak Mariya,

Panjenengan gugur amargi panjenengan boten presensi dangunipun 10 dinten. Sumangga dipunpirsani ting ngriki. Panjenengan taksih saged nyunting ing Wikipedia Jawi, nanging panjenengan boten saged dherek kompetisi Papat Limpad malih. Maturnuwun sampun dherek nyengkuyung ing Kompetisi Papat Limpad punika. Nuwun.

 Ihda    rembugan 05:14, 12 September 2011 (UTC)