Sugeng rawuh, Empu!

꧌ꦱꦸꦒꦼꦁꦫꦮꦸꦃꦲꦶꦁꦮꦶꦏꦶꦥꦺꦣꦶꦪꦗꦮ꧍

Miwiti
Pituduh
  • Tansah tandha-tangani pitakoné panjenengan manawa nulis ing Angkringan utawa ing parembugan kanthi ngetik ~~~~ ing pungkasané ukarané panjenengan.
  • Aja wedi! Panjenengan ora perlu wedi salah nalika mbesut utawa nggawé kaca anyar, nambah utawa nyuda ukara.

Mangga jajal-njajalana, kita nganti-anti kawruh dum-dumané panjenengan ing Wikipédia Jawa iki!

Welcome! If you do not understand Javanese language, you may want to visit the embassy or find users who speak your language. Enjoy!

CahyoBot (rembugan) 6 Juli 2017 04.59 (UTC)Wangsuli

Tracy rembugan 16:58, 24 Februari 2011 (UTC)

Maturnuwun, kula nembé gabung saking akun global. Mugiya saged ngréwangi nambahi artikel teng wikipedia basa jawi, nyuwun bimbinganipun. Nuwun.Empu (rembugan) 23:22, 24 Februari 2011 (UTC)

Cithakan enggal besut

Kula kinten saé. Mangké kula réwangi nerjemahaken. Meursault2004ngobrol 07:10, 23 Maret 2011 (UTC)

Kadospundi menawi nganggé ngoko alus kémawon? Mangké menawi krama kathah ingkang mboten mangertos. Meursault2004ngobrol 08:16, 23 Maret 2011 (UTC)

Jeneng peserta Papat Limpad kirang leres besut

Salam Taklim
Nuwun sewu, dalem ngaturake matur nuwun kathi katah sanget kegem Pak Empu sampun mbiyantu ngoreksi nami peserta Papat Limpad. Saklajengipun dalem ugi nuwun petunjuk lan bimbingan saking Pak Empu kagem mlajengipun proyek Papat Limpad kersané lancar lan sukses.

Matur nuwun.Puryono rembugan

Re:Cithakan sugeng-rawuh besut

Matur nuwun Mas Empu, inggih mangkih kula urun nyunting sekedhik-sekedhik. Salam. Tracy rembugan 10:40, 25 Maret 2011 (UTC)

Re:Nyuwun urun rembug besut

Sampun pak. Sayektinipun sampun kala wingi :-) Mangké dipun tambah2 malih. Meursault2004ngobrol 06:08, 28 Maret 2011 (UTC)

Jeneng peserta double besut

Enggeh Pak Empu,
Lansung dalem koordinasikan kalian Panitia lan dipunlanjutake dateng pengurus.

Matur sembah nuwun kanthi katah sanget,sampun dipun biyantu.
Salam Taklim.Puryono rembugan

Peserta ingk dereng login/damel akun besut

Matur nuwun Pak Empu,

Dalem sampun koordinasikan dengan panitia Papat Limpad (semarang).Mugi-mugi saget dipun padosi solusinipun.

Salam Taklim.Puryono rembugan

Re:Ruang dhiskusi Papat Limpad besut

Mangga pak. Badhé dipun dèkèk pundi sidhatanipun? Kula sarujuk menawi dipun dèkèk wonten site notice. Meursault2004ngobrol 08:49, 30 Maret 2011 (UTC)

Maturnuwun Pak, ^_^
JV400Hendra rembugan 02:50, 1 April 2011 (UTC)

Beras Kencur besut

Matur nuwun sanget nggih! smile...(^^)" JV089Yayu rembugan 09:32, 1 April 2011 (UTC)


 

JV089Yayu rembugan 20:59, 1 April 2011 (UTC)

Re: Panganggé SJxxxx besut

Halo Pak Empu,

Maaf sebelumnya saya menggunakan bahasa Indonesia. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak di halaman diskusi Pak Puryono. Kemarin saya abis rapat dengan Pak Pras dan Pak Ichsan, beliau mengatakan bahwa memang sebaiknya Panganggé SJxxxx yang notabenenya peserta dari kalangan dosen UNNES, mereka semua diberi perlakuan khusus untuk masalah presensi, yang penting pada saat akhir putaran, jumlah artikel yang ditentukan dapat terpenuhi oleh mereka.


Maturnuwun.


 


JV400Hendra rembugan 05:46, 14 April 2011 (UTC)

Cithakan Aksara Jawa besut

Matur nuwun sampun nyukani cithakan Aksara Jawa wonten artikel Hanacaraka. Nanging wujud aksaranipun sayektinipun mboten saé. Kadosipun karangan piyambak. Kinten kula langkung saé menawi nganggé wujud klasik. Meursault2004ngobrol 08:53, 15 April 2011 (UTC)

Pancèn leres aksara Hanacaraka kathah macemipun. Kula punika mangertos awit sampun asring maos seratan tangan. Nanging péranganipun mboten mekaten. Aksara ingkang kaanggé Sriwedarèn punika damelan Gericke, tiyang Jerman lan adhedhasar aksara kratonan. Mboten mligi Surakarta. Awit aksara kraton Surakartan asli punika bènten wangunipun. Lajeng font ingkang nyithak bausastra punika font kursif utawi miring lan mboten dipunenggé ing Yogya kémawon. Anyway kula kinten langkung saé menawi nganggé font baken utawi seragam. Mboten susah gagrag kratonan menawi mboten remen, nanging ingkang wigati kedah nyonto buku cithakan ingkang baken. Meursault2004ngobrol 10:10, 15 April 2011 (UTC)

Re:Keresahan pd Ajang 4L besut

Saya sendiri juga sangat prihatin. Tetapi di sisi lain kita juga harus sadar bahwa memang itu ketentuan perlombaan dan para peserta sudah mengerti semua persyaratannya sebelum perlombaan dimulai. Kalau ada niat saya kira mereka pasti akan berusaha untuk masuk jaringan ke Wikipedia baik melalui Warnet, memakai HP ataupun mengakses dari rumah yang punya sambungan dari rumah. Masalah presensi itu untuk asas kesinambungan.

Mengenai penyediaan akses internet gratis di kampus, itu saya tidak bisa berkomentar.

Menurut pendapat saya pribadi para peserta harus mandiri dan memiliki tekad untuk menyumbangkan artikel dan menulis dalam bahasa Jawa secara baik dan benar di Wikipedia bahasa Jawa dan semestinya tidak boleh mendapat perlakuan istimewa di atas para penyunting Wikipedia biasa.

Di sisi lain, para peserta Bebaskan Pengetahuan 2010 dari Jakarta tahun lalu juga tinggal 35 setelah putaran pertama.

Jadi untuk sekarang mungkin 29 peserta yang tertinggal kita bimbing sebaik mungkin supaya tidak gugur.

Terima kasih dan salam Wikipedia. Meursault2004ngobrol 07:44, 19 April 2011 (UTC)

Matur nuwun .. Salam — Tjmoel   rembugan 04:11, 25 April 2011 (UTC)

Re: Cithakan Tembung besut

Nggih Empu, Sumangga kemawon. Nuwun. PL05 Faradisa rembugan 04:18, 27 April 2011 (UTC)

Wangsulan saking Nurul besut

Inggih leres, pak Empu. Sanes wekdal bilih rembugan, kula namung badhe ngagem akun Dhiskusi Panganggo:Nurulbaitirohmah. Matur nuwun sanget katur pak Empu ingkang sampun paring panyaruwe. Nurulbaitirohmah rembugan Nurulbaitirohmah 04:33, 28 April 2011 (UTC)

Pangunggahan samak kalawarti besut

Pak menawi ngunggahaken samak kalawarti lisènsinipun ingkang leres {{fairuse}}, dados sanès GFDL. Lajeng ing Wikipedia Inggris ugi nulis alesan généya sampun ngunggahaken berkas punika. Punapa mboten wonten alternatifipun ingkang bébas?. Suwun lan salam. Meursault2004ngobrol 13:26, 29 April 2011 (UTC)

re presensi besut

  JV003Agus rembugan 16:09, 30 April 2011 (UTC)

gurukul besut

kula cobi mas, nanging boten wonten gambaripun? kados pundi? JV015Chafid rembugan 18:31, 4 Mei 2011 (UTC)

Usul pangangkatan pangurus anyar besut

Mas Empu lan para sutresna Wikipedia abasa Jawa, aku ngusulaké pangurus anyar Wikipedia abasa Jawa ing kéné. Nyuwun pamrayoga. Matur nuwun. Pras pirembagan 18 Oktober 2011 00.06 (UTC)Wangsuli

Resik-resik besut

Mas Empu, ayo kita ramé-ramé ngréwangi resik-resik ndandani artikel tilas pelatihan Papat Limpad sing ana 2000 nan akèhé iki. Matur nuwun lan muga antuk kanugrahan saka Gusti sing Murbèng Dumadi. Pras pirembagan 16 November 2011 04.00 (UTC)

Usul Papat Limpad II besut

Mas Empu, kepareng kula usul dipunawontenaken kompetisi Papat Limpad II ing ngriki nyuwun pamrayoginipun (dipun serat ing Warung Kopi nggih). Matur sembah nuwun. Pras pirembagan 15 Februari 2012 15.00 (UTC)

Aksara Jawa Unicode besut

Monggo dipirsani: Wikipedia:Warung_Kopi#Aksara_Jawa_Unicode. Bennylin (guneman) 21 Maret 2012 12.41 (UTC)Wangsuli

Panyuwunan swara alih hak opsis tgl 1 Juni 2012 besut

Panyuwunan swara alih hak opsis tgl 1 Juni 2012

Wara-wara saka mas Revo: Ing tanggal 4 November 2011, ana pangurus anyar telu diangkat. Nanging amerga ana pangurus telu anyar iki diangkat, gunggungé pangurus ing Wikipédia Jawa dadi saya akèh lan sacara rélatif dadi luwih gedhé. Supaya ora disrengeni Wikimedia Foundation menawa cacahé opsis akèh banget, mula sawisé rerembugan karo sawetara panganggo sacara ‘’offline’’ (jaba jaringan) aku ngajokaké supaya hak opsis panganggo loro sing kapacak ing ngisor iki, dialihaké dhisik marang panganggo anyar telu sing 6 sasi kapungkur diangkat. Menawa rong panganggo iki aktif manèh, mengko hak opsisé bisa diparingaké manèh.

Panyuwunan swara diwiwiti tanggal 1 Juni 2012 lan dipungkasi ing tanggal 15 Juni 2012. Ing tanggal 16 Juni 2012 mengko diputusaké kasilé panyuwunan swara iki. Sok sapaa sing tanggal 1 Juni wis nggabung minimal 1 minggu lan wis ndarbèni suntingan 30 iji utawa sadurungé iki naté mèlu panyuwunan swara ing Wikipédia abasa Jawa, olèh mèlu maringi swara.

Kaca panyuwunan swara ana ing kéné. Ayo sing wis bisa mèlu mènèhi swara padha ngisi, wiwit tanggal 1 Juni 2012 dina Jemuwah. Matur nuwun.Pras pirembagan 30 Mei 2012 13.53 (UTC)

Re:Perkawis pengurus @ Slamet Serayu besut

Matur nuwun pak wartosipun. Pak Slamet Serayu sampun naté kula takèni riyin. Nggih sampun radi dangu. Nanging menawi piyambakipun ajeng aktif malih, temtu status pengurus saged dipunwangsulaken malih. Soalipun sampun mèh gangsal taun mboten aktif lan kita rasio pengurus non pengurus ageng. Mangké piyambakipun kula takèni malih ing FB supados aktif. Suwun. Meursault2004ngobrol 4 Juni 2012 06.04 (UTC)Wangsuli

Re:'Membuat artikel baru ...' besut

Inggih leres pak. Kula ugi risi sayektin ipun. Nanging samenika saweg madosi pesen MediaWiki pundi ingkang kedah dipun gantos. Kula ugi sampun rembagan kaliyan pak Pras nalika latihan. Mbokmenawi panjenengan ugi saged tumut madosaken. Meursault2004ngobrol 5 Juni 2012 05.18 (UTC)Wangsuli

Sampun kula èwahi pak. Salam. Meursault2004ngobrol 5 Juni 2012 07.08 (UTC)Wangsuli

Re:komik besut

monggo dipun ewahi mboten punapa. maturnuwun. JV03 Hamam Anwaruddin Al Ghifari pirembagan 5 Juni 2012 09.57 (UTC)Wangsuli

Gambar pilihan wulan Januari 2013 besut

Matur nuwun Pak Empu,kedahipun gambar ing ngandap punika enggih,Matur nuwun koreksipun Puryono| Pirembagan! 14 Januari 2013 02.49 (UTC):Wangsuli

 
View of Gothenburg from the docks at New Years Eve 2008
Matur nuwun Pak Empu. Puryono| Pirembagan! 16 Januari 2013 00.18 (UTC)Wangsuli

RE:Menyapa otomatis besut

Matur nuwun Pak Empu dan sangat setuju apa bila mengadopsi Bot untuk menyapa pengguna baru secara otomatis.Suwun. Puryono| Pirembagan! 14 Februari 2014 00.50 (UTC)

Siap Pak Empu, solusi untuk hal ini bagai mana.Mohon petunjuk.Matur nuwun Puryono| Pirembagan! 14 Februari 2014 01.31 (UTC)
Cithakan:Sugeng-rawuh-jw lan Cithakan:Sugeng-rawuh bedané napa pak? Bennylin (ꦒꦸꦤꦺꦩ꧀ꦩꦤ꧀) 16 Februari 2014 09.24 (UTC)

Wiki Mrebawani II besut

Panjenengan bisa basa Jawa lan péngin olèh laptop lan bebungah liyané kanthi gratis?

Ayo padha mèlu pasanggiri ing Wikipédia Jawa iki, sing bakal lumaku tekan tanggal 20 Fèbruari 2018. Panjenengan kari gawé artikel ènsiklopédhi ing Wikipédia Jawa saakèh-akèhé. Bab ayahané, wacanen kaca iki.

Kanggo panjenengan sing durung mangerti carané gawé artikel Wikipédia Jawa, nanging péngin supaya trampil gawé artikel ing Wikipédia Jawa, panitya mbukak klas-klas palantihan ping pindho saben wulané ing Yogyakarta.

Matur nuwun awit kawigatèné panjenengan! Wirjadisastra (rembugan) 4 Oktober 2017 06.17 (UTC)Wangsuli

Wiki Mrebawani II besut

Sugeng sonten, kula Amy, panitya Wiki Mrebawani II. Matur nuwun panjenengan sampun ndhaftar Wiki Mrebawani II kalamangsa II. Panjenengan sampun kacathet minangka panyarta Wiki Mrebawani II. Sumangga sesambetan kaliyan kula bokmanawi wonten pakèwed. Matur nuwun.🐱 Amy · (Parembugan) 9 Novèmber 2017 08.28 (UTC)Wangsuli

Artikel Wiki Mrebawani II besut

Pak, artikelipun panjengan niki énggal-énggal digarap nggih, supados saged minangkani paugeran (memenuhi syarat). Ampun ngantos ditumpuk pas kèri-kèri. Bab ayahan Wiki Mrebawani II, saged diwaos wonten: Ayahan Wiki Mrebawani II. Matur nuwun :) 🐱 Amy · (Parembugan) 27 Novèmber 2017 06.51 (UTC)Wangsuli

Artikel Wiki Mrebawani II besut

Pak @Empu:, artikel njenengan niki kedah dipunisi saorane saukara. Menawi boten, benjang dipunbusak. Matur nuwun. 🐱 Amy · (Parembugan) 4 Dhésèmber 2017 05.23 (UTC)Wangsuli

Artikel Wiki Mrebawani II besut

Pak @Empu:, artikel njenengan niki dipunisi, nggih. Paling ora saukara. Menawi boten, benjang dipunbusak kalih pangurus.

Lajeng artikel sanèsipun énggal-énggal digarap manut paugeran nggih, Pak. Bab paugeran kaliyan ayahan saged diwaos wonten ing Ayahan Wiki Mrebawani II. Prayoginipun artikel-artikel Wiki Mrebawani II kalamangsa 2 ditumpuk 10 dinten sadurungé tanggal 20 Fèbruari 2018, supados saged dibiji. Matur nuwun.🐱 Amy · (Parembugan) 11 Dhésèmber 2017 07.49 (UTC)Wangsuli

Mangga Pak @Empu:, artikel-artikel njenengan ing nginggil punika dipunisi, nggih. Supados boten dipunbusak kalih pangurus. Matur nuwun 🐱 Amy · (Parembugan) 27 Dhésèmber 2017 09.45 (UTC)Wangsuli