RNA (Ribonucleic Acid) inggih punika "duta" utawi pambekta pesan genetik saking gen kanggé ribosom, inggih punika organel ingkang sampun dipunmangertosi gegandénganipun kaliyan sintésis protéin wonten ing lebet sitoplasma sèl.[1] Saben jinisning RNA gadhah kualitas struktural mirunggan ingkang damelaken cocog kanggé fungsi ingkang spèsifik.[2] RNA gadhah basis Adenin (A), Sitosin (C), saha Urasil (U).[3]

RNA

Bèntenipun RNA saha DNA besut

bèntenipun ingkang langkung utami antawis DNA saha RNA inggih punika manawi ingkang kantun punika gadhah gendhis (gula) ingkang bènten, inggih punika ribosa.[1] RNA untaianipun tunggal (boten kados DNA ingkang untaianipun ganda) saha gadhah urasil (U), boten timim (T) dados satunggal saking sekawan basa-nipun.[1]
Bukti ingkang kapisan kanggé wontenipun asem ribonukleat duta (ARNd) dipunangsal saking studi kaliyan baktèri.[1] Wonten ing baktèria punika gèn-gèn boten pados nyata dipunpindahaken saking piranti-piranti penyintésa (pandamel) protéin.[1] Studi-studi lajeng wonten sèl-sèl eukariotik masthèaken manawi molekul-molekul RNA utawi ARN pancén bergerak saking nukleus ke sitoplasma.[1] ARNd dipunbentuk manawi sègmén DNA mirunggan, inggih punika satunggal gèn, dados aktif.[1]

Sintesis Protein besut

Sintèsis protèin kadadosan wonten ing kelompok-kelompok partikel sitoplasmik ingkang alit sanget ingkang dipunsebat ribosom.[4] Partikel-partikel punika inggih punika rakitan makromolekular RNA ribosom (rRNA) saha protèin-protèin.[4] Saben ribosom kadadosan saking kalih subunit: ingkang ageng saha ingkang alit.[4] Subunit ingkang alit gadhah satunggal molekul rRNA.[4] Subunit ingkang ageng wonten ing ribosom ekariotik gadhah satunggal copy saking saben tiga molekul rRNA ingkang berlainan[4].
Wonten ing ékariota, molekul-molekul RNA ribosom dipunsintesis wonten ing nukleus, kaliyan ngginakaken templat (gen) DNA.[4] Sel-sèl ingkang kanthi aktif terlibat wonten ing sintèsis sejumlah ageng protèin tunggal saged gadhah kathah sanget RNA mirunggan kanthi ukuran ingkang bènten saking rRNA utawi tRNA.[4]

 
Protein

Translasi RNA besut

Translasi RNA kadadosan wonten ing ribosom, prosès punika kalampahan wonten tiga prosés.[5]

  1. Inisiasi
  2. Pemanjangan
  3. Terminasi

Inisiasi besut

Ribosom ngiketaken piyambakipun wonten ing situs inisiasi mirunggan wonten molekul mRNA.[5] Situs punika kawontenan ing nukleotida "lawan arus" saking kawiwitan pesenipun.[5] Salajengipun tRNA inisiator ingkang mirunggan ngiketaken piyambakipun wonten ing kodon (limrahipun AUG)ingkang miwiti saben pesen.[5] Pangiketan kadadosan wonten situs ing ribosom ingkang dipunsebat situs P.[5] Asam amino ingkang dipunbekta tRNA inisiator inggih punika metionin (utawi wonten ing baktèri, wujud termodifikasi kanthi kimia ingkang dipuntandai fMet).[5]

Pemanjangan besut

Molekul tRNA ingkang mampu berpasangan basa kaiyan kodon mRNA salajengipun ngantos wonten situs ingkang langkung caket wonten ing ribosom.[5] Asam amino sadèrèngipun (Met wonten ngajeng translasi) dipunrantai wonten ingkang nembé mlebet ngagem ikatan peptida.[5] tRNA inisiator dipunbébasaken saking situs P saha ribosom nggéséraken satunggal kodon arah arus.[5] Bab punika mindahaken tRNA ingkang langkung mutakhir datengipun wonten kaliyan dipeptida nipun ingkang nemplek wonten situs P saha mbikak situs A kanggé kadatenganipun tRNA sanèsipun ingkang mbekta asem amino ingkang nomer tiga kanggé polipeptida ingkang tumbuh.[5] Kados makaten, pesen ingkang wiwitipun dipuntransripsi tumuju wonten molekul mRNA dipuntranslasi tumuju ing runtunan pasti asem-asem amino wonten polipeptida mau.[5]

Terminasi besut

Perpanjangan polipeptida kalajengaken ngantos purnanipun pesen ingkang bersangkutan.[5]

Cathetan suku besut

  1. a b c d e f g Pai, Anna C.1985.Foundations of Genetics.Jakarta:Erlangga.127
  2. library.thinkquest.org Archived 2012-02-20 at the Wayback Machine.(dipununduh tanggal 31 Maret 2011)
  3. news-medical.net (dipununduh tanggal 31 Maret 2011)
  4. a b c d e f g Kimball, John W.1983.Biology.Jakarta:Erlangga.282-283
  5. a b c d e f g h i j k l Kimball, John W.1983.Biology.Jakarta:Erlangga.285-286