Polipeptida inggih punika peptida ingkang kapérang dados kalih ya iku asem amino. Asam amino wujud polipéptida ingkang giliranipun wujud protéin.[1] Polipeptida inggih punika polimer ingkang kapérang dados tiga molekul asem amino utawi langkung.[2] Polimer ingkang kapérang dados tiga ya iku molekul asem amino utawi langkung.[3] Sedayanipun protéin polimèr kasusun saking suatu sét ingkang sami, saking 20 asem amino. Polimèr asem amino dipunsébat polipéptida polypeptide. Protéin saking satunggal utawi langkung polipéptida sabén-sabén térlipat lan ngumpar dados struktur dimènsi tiga ingkang spesifik. Asam amino amino acid inggih punika molekul organik ingkang gadhah gugus karboksil lan gugus amino.[4]

Polipeptida

Golongan polipeptida, Antibiotika golongan punika saking polimiskin A, B, C, saha E. Punika kalébét kélompok antibiotik ingkang kapèrang saking rerangkèn polipéptida lan kanthi sélèktif aktif kaliyan kuman Gram négatif, tuladhanipun: psedudomonas utawi kuman-kuman koliform ugi sanèsipun. Toksitosis polimiskin batasi anggènipun ngginakaken, mliginipun ing wujud neurotoksisitas. Asalipun saking Bacillus polymixa. Asifat bakterisid dhedhasar kemampuanipun anggènipun manggenaken ing membran sel bakteri saéngga [[permeabilitas mundhak lan pungkasanipun sel bledos, kaya ta: polimiskin B, saha polimiskin E colistin, basitrasin lan gramisidin. Spektrumipun sempit, polimiskin kathah ingkang aktif kaliyan bakteri gramnegatif. Lan kewalianipun Basitrasin saha Gramisidin aktif kaliyan kuman gram positif. Anggenanipun amergi toksis ing ginjel lan organ pemirengan, mila ngginakaken kanthi sistemik sampun digantos, langkung kathah dipun-ginakaken dados sedian topikal(dados tetes talingan ingkang gadhah isi polimiskin sulfat, neomisin sulfat, salep paningalan utawi tetes soca ingkang gadhah isi basistrasin, neomisin).[5]. kalih molekul asem amino saged gegayutan wujud ikatan kovalen nglampahi suatu ikatan amida ingkang dipunwastani kaliyan ikatan peptida. Ikatan kovalen punika kadadosan saking gugus karboksilat saking satunggal asem amino kaliyan gugus alfa amino saking molekul asem amino sanèsipun kaliyan ngelepas molekul toya. Tiga molekul asem amino saged gabung wujud kalih ikatan peptida, lan salajengipun ngantos wujud rantai polipeptida. Peptida maringi reaksi kimia ingkang khas, ya iku hidrolisis ikatan peptida kaliyan pemanasan polipeptida ing kaanan asem utawa basa kuat 9konsentrasi tinggi), saéngga dipunhasilaken asem amino ing wujud bébas. Hidrolisa ikatan peptida ngginakaken cara punika langkah ingkang wigati kange nemtoaken komposisi asem amino wujud protéin mau. Peptida utawi polipeptida bébas ugi kagolong molekul aktif nyusun hormon ingkang gadhah aktivitas biologis ing salira manungsa, kados ta ing hormon inusulin, glukagon saha kortikotropin. Insulin ngandung kalih rantai polipeptida, satunggal polipeptida ngandung 30 residu asem amino lan sanèsipun ngandung 21 residu asem amino. Kortikotropin nagndung 39 residu asem amino saha hormon oksitosin namung ngandung 9 residu asem amino.

Struktur primer inggih punika rantai polipeptida protéin saking asem-asem amino ingkang gegayutan satunggal lan sanèsipun kanthi kovalen nglampahi ikatan peptida ingkang wujud rantai kenceng lan dawa dados untaian polipeptida tunggal.[6]

Cathetan suku

besut
  1. Pengertian polipeptida[pranala mati permanèn](dipununduk Tanggal 9 Oktober 2012)
  2. Arti Kata Polipeptida[pranala mati permanèn](dipununduh Tanggal 9 Oktober 2012)
  3. Pengertian Polipeptida[pranala mati permanèn](dipununduh tanggal 9 Oktober 2012)
  4. Campbell,Neil A,dkk."BIOLOGI Edisi Kedelapan Jilid 1".ISBN.Erlangga.Jakarta.(2008:84)
  5. Pengertian Polipeptida (dipununduh Tanggal 9 Oktober 2012)
  6. Polieptida Sebagai Rantai Protein[pranala mati permanèn] (dipununduh Tanggal 9 Oktober 2012)