Sugeng kabèh

Minangka jalma kang lair ing tanah Jawa, aku duwèni kuwajiban kanggo nguri-uri basa lan budaya Jawa. Aku ngangsu kawruh lan lulus saka pawiyatan luhur kanthi jurusan Sastra Jawa (Filologi), saiki nembè gandrung kapirangu marang seni karawitan lan bisa nabuh gendhing-gendhing kayata, lancaran, ladrang, lan langgam. Sumangga nèk kepéngin nanggap bisa sesambungan kalawan aku, Dina lagi nuntun para pasarta WikiLatih Daring Kilat.

Mugi Rahayu kang sami Pinanggih!

Wikimedia-logo-id.svgNaraguna iki panyarta gladhèn nulis ing Wikipédia #WikiLatih tanggal 11 & 14 Oktober 2021 ing Kacamaya.
Wikimedia-logo-id.svgNaraguna iki panyarta gladhèn nulis ing Wikipédia #WikiLatih tanggal 20 Oktober 2018 ing Yogyakarta.
jv-NNaraguna puniki panutur asli basa Jawi
Panyarta kompetisi nulis Proyek SaraswatiNaraguna iki panyarta kompetisi Proyek Kompetisi Saraswati
Laptop z tacką.svg
Naraguna iki nggunakaké Laptop


Naraguna iki lagi utawa pernah dadi mahasiswa ana ing Universitas Sebelas Maret Surakarta