Sugeng sonten kanca-kanca. Kula badhé tepang nama kula Pratiwi Wulandari. Kula mahasiswi saking Pendidikan Bahasa Jawa Universitas Sebelas Maret. Wonten ing wekdal menika kula nembé pasinaon babagan nyerat saha besut artikel ing Wikipédia basa Jawa. Kula remen tumut kagiyatan ingkang wonten gegayutan kaliyan bakti sosial. Amargi bakti sosial saged nuwuhaken raos pangertén mring sesami manungsa. Menawi badhe tepang kula luwih jangkep, sumangga wonten parembugan panganggo.

Wikipédia Menyang Sekolah Ikon.svgPanganggo iki panyarta gladhèn nulis ing Wikipédia #WikipédiaMenyangSekolah ing UNS kelas Penyuntingan.
Kembang waluh