Sugêng rawuh! Kula naming wong asor. Kula rêmên ndamêl têtêmbungan Jawa supaya basa Jawa têtêp kapirêng 95%+ basa Jawa ing padinan. Manawi wontên pitakên utawi badhe rêrêmbugan, sumangga kula aturi pinarak! Matur nuwun. ~~~~