'Pèlas inggih punika salah satunggaling dhedharan tradhisional Jawa.