Période tabèl périodik

Periode tabel périodik yaiku larik horizontal ingda tabel périodik. Periode ditentokaké déning cacahing orbit elektron kang diduwèni déning sawijining unsur kimia, kang digambaraké kaya mangkéné:

1s 
2s      2p 
3s      3p 
4s    3d 4p 
5s    4d 5p
6s   4f 5d 6p 
7s   5f 6d 7p 
8s 5g 6f 7d 8p 

...

Unsur-unsur kimia kang nduwé periode kang padha duwé massa atom kang sarupa, nanging ora duwé sipat kang mmemiliki sipat yang mèmper.

Tabèl périodik

Tabèl standar | Tabèl vertikal

Dhaptar unsur kimia

Adhedhasar jeneng | Adhedhasar lambang | Adhedhasar nomer atom
Golongan:   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
Periode:   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Dhèrèt kimia:   Alkali - Alkali tanah - Lantanida - Aktinida - Logam transisi - Logam - Metaloid - Nonlogam - Halogen - Gas mulia