PHP utawi Hypertext Preprocessor inggih punika basa skrip ingkang dipunseselaken dhateng HTML. PHP punika kathah kanggé mrogram situs web ingkang dinamis. PHP punika ugi saged kanggé yasa CMS.

PHP

Sajarah PHP besut

Purwakanipun PHP punika singkatan saking Personal Home Page (situs personal). PHP pisanan dipundamel déning Rasmus Lerdorf nalika taun 1995 [1] Nalika rumiyin PHP taksih kanthi nama Form Interpreted (FI) ingkang awujud kempalan skrip kanggé ngolah data formulir saking web.

Salajengipun Rasmus ngrilis kodhe sumber mau kanggé umum kanthi nama 'PHP/FI. Kanthi kodhe punika sumber dados kabikak satemah kathah pemogram (tiyang ingkang mrogram) ingkang tumut ngembangaken PHP.

Wonten ing November 1997, karilis PHP/FI 2.0. Wonten ing ngriki, interpreter PHP sampun dipun-implementasi dhateng program C. Wonten ugi modul-modul ekstensi ingkang ngginggilaken PHP/FI.

Nalika taun 1997, perusahaan kanthi nama Zend punika ngrilis malih interpreter PHP satemah dados langkung saé saha langkung rikat. Salajengipun wonten ing Juni 1998, perusahaan mau ngrilis interpreter énggal kanggé PHP saha dipun-resmekaken minangka PHP 3.0. Kajawi punika singkatan PHP ugi wonten éwah-éwahan inggih punika Hypertext Preprocessing.

Ing madyaning taun 1999, Zend ngrilis interpreter PHP énggal malih lan kawéntar dados PHP 4.0. PHP ingkang versi punika kalebet versi ingkang langkung kathah dipunagem wonten ing wiwitan abad 21. PHP versi 4.0 punika kathah kaginakaken amargi saking kemampuan yasa aplikasi web ingkang kompleks nanging tetep rikat.

Boten cekap punika kemawon, wonten ing Juni 2004, Zend ngrilis PHP 5.0. Wonten ing versi punika, inti saking interpreter PHP gadhah éwah-éwahan ingkang ageng. Versi punika nglebetaken model pemograman kanthi orientasi objek dhateng PHP kanggé njawab pangembangan basa pemograman dhateng arah paradigma kanthi orientasi objek [1].

Kaluwihan PHP besut

  • Basa pemrograman PHP punika basa script ingkang boten nglakokaken kompilasi wonten pangginaan.
  • Web Sever ingkang njurung PHP saged kapanggih wonten pundi-pundi wiwit saking apache, IIS, Loghttpd]], dumugi Xitami kanthi konfigurasi relatif gampil.
  • Saking sisih pangembangan langkung gampil awis kathahing milis-milis lan developer ingkang samekta paring pambiyantu kanggé pangembangan.
  • Babagan pemahaman, PHP kalebet basa scripting ingkang paling gampil amargi gadhah rèferensi ingkang kathah.
  • PHP punika basaopen source ingkang saged kaginakaken wonten ing mesin Linux, Unix, Macintosh, lan Windows [2].

Cathetan suku besut

  1. a b [1] Archived 2012-10-28 at the Wayback Machine., PHP(dipun-akses tanggal 30 Oktober 2012)
  2. [2] Archived 2012-10-22 at the Wayback Machine., PHP dan MYSQL (dipun-akses tanggal 30 Oktober 2012)