Pakubuwana XIII

Sahandhap Sampéyan-Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwana Ingkang Jumeneng kaping Tiga-welas (Hanacaraka: ꦯꦸꦯꦸꦲꦸꦤ꧀ꦤꦤ꧀ꦦꦑꦸꦨꦸꦮꦟ꧇꧑꧓꧇) miyos ing Surakarta,28 Juni 1948; yuswa 74 taun , inggih punika raja kaping kalih welas ingkang jumeneng nata wonten ing Karaton Kasunanan Surakarta.

Sri Susuhunan Pakubuwana XIII
Pakubuwana XIII
Susuhunan Surakarta
Panjenengan11 Juni 2004–sekarang
LeluhurSusuhunan Pakubuwana XII
PresidenMegawati Soekarnoputri
Susilo Bambang Yudhoyono
Joko Widodo
Lair (1948-06-28) Juni 28, 1948 (umur 75)
Indhonésia Surakarta, Indonesia
GariniKRAy. Endang Kusumaningdyah (pegatan)
KRAy. Winarti (pegatan)
GKR. Pakubuwana
Jeneng dawa
Radèn Mas Surya Partana (cara Indonésia: Raden Mas Suryo Partono)
WangsaWangsa Mataram
BapaSusuhunan Pakubuwana XII
IbuKRAy. Pradapaningrum
AgamaIslam

Jumeneng nata Besut

Sasampunipun Susuhunan Pakubuwana XII surud rikala surya kaping 11 Juni 2004, lajeng antawisipun para putra-dalem sami pasulayan babagan sinten ingkang badhé kajumenengaken nata. Ing 31 Agustus 2004, salah satunggiling putra-dalem Pakubuwana XII, ingkang asma Susuhunan Pakubuwana XIII Tedjowulan utawi KGPH.Panembahan Agung Tedjowulan kajumenengaken nata déning sawetawis putra-dalem. Jumenengan nata punika dipun gelar ing Sasana Purnama, Badran, Kotabarat, Surakarta, ingkang boten sanes punika salah satunggiling padaleman kagunganipun BRAy. Mooryati Soedibyo.[1]

Kamangka saderengipun wonten salebeting parembagan Forum Komunikasi Putra - Putri (FKPP) Pakubuwana XII ingkang kaleksanan surya kaping 10 Juli 2004 sampun netepaken bilih putra-dalem ingkang sepuh piyambak, ingkang asma KGPH. Hangabehi punika ingkang kagungan hak lenggah nata, lan ugi sampun netepaken dinten jumenenganipun benjing surya kaping 10 Sèptèmber 2004.[2] Nanging ing wiwitanipun wulan Sèptèmber 2004, dumadakan KGPH. Tedjowulan dalah pandhèrèkipun sami tindakan nggropyok konten Karaton Surakarta. Gègèran punika ugi anjalari sawetawis tiyang ketaman tatu, kalebet para ningrat lan abdi dalem ingkang manggèn wonten papan punika wau. Awit kadadosan punika, KP. Eddy Wirabhumi (garwanipun GKR. Wandansari) minangka pangarsa Lembaga Hukum Keraton Surakarta sinartan kaliyan pokrul sami nglapuraken para pandhèrèkipun KGPH. Tedjowulan dhateng Polresta Surakarta. Lapuran punika wau dipun damel adhedhasar pangrisakan wangunan cagar budaya ing sakiwa-tengenipun karaton.[3]

Rékonsiliasi prakawis Besut

Ing surya 18-19 Juli 2009 dipun gelar upacara wonten karaton kanggé mangayubagya jumenenganipun Kangjeng Susuhunan Pakubuwana XIII kanthi iring-iringan beksa Bedhaya Ketawang. Para dhayoh ingkang rawuh kadadosan saking dhayoh agung lan ugi KGPH Tedjowulan ngakeni bilih sesebatan "Susuhunan Pakubuwana XIII" punika dipun paringaken dhateng KGPH Hangabèhi lumantar adicara rékonsiliasi ingkang dipun prakarsani déning Pamaréntah Kitha Surakarta saha DPR-RI. Wondéning KGPH Tedjowulan piniji minangka Mahapatih ingkang kawastanan "Kangjeng Gusti Pangéran Harya Panembahan Agung".

Silsilah Besut

Tiyang sepuh Besut

 • Putra pambajeng saking Susuhunan Pakubuwana XII kaliyan KRAy. Pradapaningrum.

Garwa Besut

 • Kagungan garwa cacah tiga:
 1. Nuk Kusumaningdyah / KRAy. Endang Kusumaningdyah (pegatan)
 2. Winarsih Sri Haryani / KRAy. Winarti (pegatan)
 3. Asih Winarni/KRAy. Pradapaningsih/GKR. Pakubuwana (minangka pramèswari)

Putra Besut

 • Kagungan putra kakung cacah kalih:
 1. GRM. Suryo Suharto / KGPH. Mangkubumi
 2. GRM. Suryo Aryo Mustiko / KGPH. Purbaya / KGPAA. Hamangkunagara[4] ingkang sampun kawisudha minangka Pangéranpati Karaton Surakarta ajejuluk Kangjeng Gusti Pangéran Adipati Anom Hamangkunagara Sudibya Rajaputra Naréndra Mataram
 • Kagungan putra setri cacah gangsal:
 1. GRAj. Rumbai Kusuma Dewayani/GKR. Timoer
 2. GRAj. Devi Elyana
 3. GRAj. Ratih Wijasani
 4. GRAj. Sugih Oceani
 5. GRAj. Putri Purnaningrum

Priksani ugi Besut

Rujukan Besut

 1. "SUARA MERDEKA - NASIONAL". web.archive.org. 2015-06-26. Dibukak ing 2022-08-09.
 2. "SUARA MERDEKA - SALA". web.archive.org. 2015-09-24. Dibukak ing 2022-08-12.
 3. "SUARA MERDEKA - SALA". web.archive.org. 2015-06-26. Dibukak ing 2022-08-12.
 4. Times, I. D. N.; Rey, Larasati. "Profil Putra Mahkota Raja Baru Keraton Solo: 21 Tahun, Jago Dalang". IDN Times (ing basa Indonesia). Dibukak ing 2022-08-08.