Paredèn ya iku salah sijiné wewengkon utawa ara-ara kang dhuweni dumung anané lemah luwih dhuwur saka lemah kang ana ing sakiteré sarta dhuwuré kang luwih pendek saka wardi.Ing basa Indonésia mau perbukitan. Paredèn uga awujud jembar ara-ara kang amba lan dawa lan dhuweni puncuk kang duwé ciri kaya ta anak gunung.Miringé (curam) utawa ing topografi paredèn bisa nemu ing pérangan salah sijinè laladan kang ledok.

Khanan paredèn ing ing wayah surup