Parembugan:Kapalapada

Parembugan giyat

nama klasBesut

Asalé ukara Cephalopoda iku kajupuk saka basa Yunanèn κεφαλόποδα (kefalopoda) saka tembung kefalo lan poda sing tegesé ning basa jawa uga padha yakuwi kepala (endhas) lan pada (sikil). Kepripun menawi nama klas jroning karajan Kéwan iki uga di'alihbasa dumadi Kepalapada ?

Halo Mas @Jadinegara:, dangu boten panggihan. Angsal mawon manawi badhé dipunjarwakaken. Bokbilih malah kapalapada. Anthropoda = Rospada. Wirjadisastra (rembugan) 18 Agustus 2018 08.47 (UTC)
@Wirjadisastra: wah nggih, sarujuk mas kaliyan Rospada. Menawi ukara kepala utawi kapala kasebut, saking bausastrane Robson ngandharaken sami tegese antara kepala kaliyan kapala. Kula badhe ngagem kepalapada mawon, pripun? --Tukijo (rembugan) 18 Agustus 2018 09.21 (UTC)
@Jadinegara:, manawi nuwèni Bausastra Jawa, werdinipun radi bènten. "Kapala" bokbilih langkung kina.
  • kepala: (k|pOlO) engg. pc 1 lelurah, pangarep (ing kampung); 2 kang becik (tmr. godhong tembako); dikepalani pc: dipandhégani, dipangarepi.
  • kapala: (kapOlO) (S) kw 1 endhas; 2 lelurah, pangarep;kc. kepala. Wirjadisastra (rembugan) 18 Agustus 2018 09.46 (UTC)

Ganti sesirahBesut

Mas @Jadinegara: manawa arep ngganti sesirah, klik menu "Liyané" ing ndhuwur artikel, banjur klik "Lih". Wirjadisastra (rembugan) 19 Agustus 2018 02.45 (UTC)

Bali menyang kaca "Kapalapada".