Sugeng rawuh, Jadinegara!

꧌ꦱꦸꦒꦼꦁꦫꦮꦸꦃꦲꦶꦁꦮꦶꦏꦶꦥꦺꦣꦶꦪꦗꦮ꧍

Miwiti
Pituduh
  • Tansah tandha-tangani pitakoné panjenengan manawa nulis ing Angkringan utawa ing parembugan kanthi ngetik ~~~~ ing pungkasané ukarané panjenengan.
  • Aja wedi! Panjenengan ora perlu wedi salah nalika mbesut utawa nggawé kaca anyar, nambah utawa nyuda ukara.

Mangga jajal-njajalana, kita nganti-anti kawruh dum-dumané panjenengan ing Wikipédia Jawa iki!

Welcome! If you do not understand Javanese language, you may want to visit the embassy or find users who speak your language. Enjoy!

CahyoBot (rembugan) 6 Juli 2017 06.13 (UTC)Wangsuli

Puryono| Pirembagan! 21 November 2014 12.50 (UTC)

Fonètik Jawa besut

Sugeng énjang Mas, matur nuwun sampun mbesut artikel ing Wikipédia Jawa punika. Ananging nuwun sèwu, besutaning Panjenengan ing Lev Trotski‎ kula wangsulaken kanthi wewaton:

  1. Nami tiyang kedah dipuntulis miturut éjaan aslinipun,
  2. Huruf ê kang ateges e pepet punika sampun boten dipunanggé ing éjaan basa Jawi sapunika, e pepet cekap dipunserat e,
  3. Huruf e kang ateges e taling punika sampun boten dipunanggé ing éjaan basa Jawi sapunika, e taling dipunserat é utawi è,
  4. Tembung "Rusia" basa Jawinipun malah "Ruslan" miturut terbitan-terbitan abasa Jawi taun 1900-an wiwitan.
  5. Basa Jawi sampun ngrembaka, tuladhanipun huruf f lan v sampun kalebet ing basa Jawa lan sampun wonten aksara rékanipun.

Sumberipun punika inggih Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa Huruf Latin yang Disempurnakan, ingkang sapunika lumaku nggantosaken éjaan sadèrèngipun lan dipuncakaken ing Wikipédia Jawa punika. Sumugi dados kawigatèn. Matur nuwun. Cahyo Ramadhani rembugan 13 Sèptèmber 2016 01.25 (UTC)Wangsuli

Saé besut

Matur nuwun Mas. Kula badhé bantu-bantu ndandani punika. Panjenengan dhomisili pundi, bokbilih kersa pepanggihan ngewiki sesarengan? :) Cahyo Ramadhani rembugan 29 Sèptèmber 2016 03.45 (UTC)Wangsuli

wah nggih punika mas @Cahyo Ramadhani:, bisa kopi dharat. hananging sapunika kula lenggah ten Jakartah namung nganti 5 Oktober bokbilih.. sabanjuripun medal malih dhateng Melaysiyah. --Tukijo (rembugan) 29 Sèptèmber 2016 04.07 (UTC)Wangsuli
Wah tembih nggih, kula kala-kala mawon dhateng Jakartah. Sapunika kula wonten ing Yogyakarta kaliyan sawenèh kanca-kanca Wikipédia Jawa sanèsipun. Kadosipun kopi dharat boten saged ing wektu celak punika, inggih. Cahyo Ramadhani rembugan 29 Sèptèmber 2016 04.18 (UTC)Wangsuli
O wonten Ngayoja? wah sajatinipun kula badhé medal Ngayoja uga. Biasanipun damel punapa mawon ta kaliyan ten pundi lenggahipun wikiwan sedaya? --Tukijo (rembugan) 29 Sèptèmber 2016 04.30 (UTC)Wangsuli
Kanca kanca Wikipédiawan niku asalipun saking pundi-pundi ing Tanah Jawa. Wonten Yogya sami kuliyah. Menawi kempal sami mertal artikel saking Wiki Inggris dhateng basa Jawi, Mas, lajeng ngempalaken pasangan tembung Inggris-Jawa ingkang kapranggul nalika mertal. Cahyo Ramadhani rembugan 29 Sèptèmber 2016 05.14 (UTC)Wangsuli

Wulan Asia Wikipédia 2016 besut

Awit kawigatèné Panjenengan tumrap Wikipédia Jawa, Panjenengan diundhang mèlu Wulan Asia Wikipédia!

Wulan Asia Wikipédia iku iku besutandhing (edit-a-thon) sajeroning jaringan (online) sing duwé ancas ngundhakaké seserepan lan panampa ing antaraning bebrayan agung Wikipédia Asia. Lumaku sasuwéné wulan Novèmber 2016, abiprayaning Wulan Asia ing Wikipédia Jawa iki nedya ngundhakaké cacah lan mutu artikel-artikel Wikipédia sing ana sambung raketé karo nagara-nagara Asia. Taun kapungkur, punjul 7.000 artikel disumbangaké lumantar 43 basa sajeroning Wulan Asia Wikipédia.

Minangka pratandhaning pamitran antaraning brayan-brayan agung Wikipédia ing Asia, saben panyarta sing nggawé saorané Patang (4) artikel kanthi minangkani paugeran bakal nampa kertu pos Wikipédia sing dirancang mirunggan saka nagara-nagara jaban rangkah sing mèlu kridha iki.

Wikipédiawan lan Wikipédiawati sing kasil nggawé artikel paling akèh ing sawijining Wikipédia, kaya ta ing Wikipédia Jawa iki utawa Wikipédia basa liyané, ing samengko nedya diupasadani minangka "Duta Asia Wikipédia".

Matur nuwun awit kawigatèné panjenengan! Cahyo Ramadhani rembugan 31 Oktober 2016 12.09 (UTC)Wangsuli

Cahyo Ramadhani rembugan 31 Oktober 2016 12.09 (UTC)Wangsuli

Wiki Mrebawani II besut

Panjenengan bisa basa Jawa lan péngin olèh laptop lan bebungah liyané kanthi gratis?

Ayo padha mèlu pasanggiri ing Wikipédia Jawa iki, sing bakal lumaku tekan tanggal 20 Fèbruari 2018. Panjenengan kari gawé artikel ènsiklopédhi ing Wikipédia Jawa saakèh-akèhé. Bab ayahané, wacanen kaca iki.

Kanggo panjenengan sing durung mangerti carané gawé artikel Wikipédia Jawa, nanging péngin supaya trampil gawé artikel ing Wikipédia Jawa, panitya mbukak klas-klas palantihan ping pindho saben wulané ing Yogyakarta.

Matur nuwun awit kawigatèné panjenengan! Wirjadisastra (rembugan) 4 Oktober 2017 06.03 (UTC)Wangsuli