Paul Broca

Paul Pierre Broca (lair 28 Juni 1824 – pati 9 Juli 1880 ing umur 56 taun) inggih punika satunggaling dhokter, ahli anatomi, lan antropolog Prancis. Piyambakipun miyos wonten ing Sainte-Foy-la-Grande, Prancis.

Paul Broca

Pendidikan lan PanalitènBesut

Broca nampi pendidikanipun wonten ing sekolah kadhokteran wonten ing Paris nalika umuripun ngancik angka 17 taun lan lulus wonten ing umur 20 taun.

Broca lajeng dados profésor ngèlmu bedhah patologi wonten ing Universitas Paris. Piyambakipun samsaya misuwur minangka satunggaling panaliti. Wonten ing yuswa 24 taun, piyambakipun pikantuk kathah penghargaan, lan kedudukan wigati. Panalitèn wiwitanipun babagan histologi saking balung rawan lan balung keras, nanging piyambakipun ugi sinau bab patologi kanker, perawatan aneurisma, lan patining bayi.[1]

Salah satunggaling panalitèn misuwuripun lan dipuntemeni sanget inggih babagan anatomi polo. Minangka ahli neuroanatomi, piyambakipun kathah maringi sumbangan bab pemahaman sistem limbik lan rhinesefalon. Penghidu tumrap piyambakipun inggih punika sawijining simbol hewani. Panalitènipun babagan pamapanan kawegigan micara dipungayutaken kaliyan anatomi lan fungsi polo.

Panalitèn babagan kaprigelan micaraBesut

Broca dipunkenal sanget kaliyan penemuanipun babagan pusat produksi micara ing polo wonten ing pérangan lobus frontalis, inggih sapunika ingkang dipunkenal kanthi nama area Broca. Piyambakipun manggihaken wonten ing panalitèn tumrap pasièn afasia (pasièn kanthi gangguan micara lan pemahaman micara amargi gangguan polo). Pasiènipun dipunsebut "Si Tan" amargi kirang sagedipun pasièn mau lan boten saged micara kanthi jelas kejawi tembung "Tan".[2]

Taun 1861, lumantar otopsi sasampuning séda, Broca manggihaken bilih Tan gadhah lesi ingkang dipunsebabaken sifilis wonten ing polo besar pérangan kiwa. Papan lesi mau nedahaken daerah pemroduksi kaprigelan micara. Éwadéné ingkang dipunkenal babagan pamanggihan punika inggih Broca, kula lan panjenengan ugi perlu maringi kawigatosan dhateng Marc Dax, ingkang naté nindakaken panalitèn ingkang sami wonten ing génerasi sadèrèngipun.[3]

Panalitèn antropologiBesut

Broca ugi minangka panaliti wonten ing antropologi fisik. Piyambakipun yasa Anthropological Society taun 1859, Revue d'Anthropologie taun 1872, lan Sekolah Antropologi ing Paris taun 1876.

Broca gadhah kawegigan wonten ing ngèlmu antropometri tengkorak kaliyan ngrembakakaken warna-warna instrumèn ukur (kraniometer) lan indeks numerik. Nalika masanipun, kathah ingkang pitados bilih ras Kaukasia minangka ras ingkang trampil migunakaken antropometri Broca kanggé nyengkuyung bab mau. Broca nampik tumindak mau.

Panalitèn anatomiBesut

Broca gadhah peran wonten ing pengembangan anatomi perbandingan primata. Piyambakipun remen sanget kaliyan gegayutan antawising fitur anatomis polo lan bab mental kados kapinteran.

Tilar donyaBesut

Nyaketi pungkasaning gesang, piyambakipun kapilih dados senator sadanguning gesang saking senat Prancis. Piyambakipun ugi minangka anggota saking Académie Française. Piyambakipun tilar donya ing Paris taun 1880.

Cathetan sukuBesut