Pengilon, piranti kanggo ngilo, ya iku barang kang arta alus lan mengkilat kang bisa mantulake barang kan ana ngarepe, minangka wewayang. Lumrahé pengilon jaman saiki kawngun saka beling, lan pigunane ora mung kanggo ngilo lan pepaès, nanging uga kapasang ing barang liya kaya ta kaca spion ing pit montor lan montor, uga ing piranti optik kaya ta tustèl, téléskop, tropong, lsp.

Kaca pengilon kanggo pepaès.