Pit Montor ya iku kendharaan rodha loro kang bisane lumaku ngganggo dayane mesin. Diarani pit montor amarga pancen mulabukane duwé wujud kaya déné pit kang dipasangi mesin. Pabrik pit montor Honda minangka panguwasane pasar pit montor ing Indonésia, sahengga ing karang padésan pit montor uga karan honda.

Pit montor lawas kang ujude isih kaya déné pit

Ing nagara Indonésia, pit montor wis umum digunakaké amarga regane kang saya murah, playune bisa banter lan uga rosa, rumatane gampang, lan bisa digunakaké ing samubarang papan sanajan dalane èlèk, mblekuk, nanjak utnawa mung ujud plipiran. Ing kutha, wargane uga seneng nganggo pit montor amarga nalikane dalan macet, pit montor bisa nlusup ing sela-selane mobil, trek, bis lan kendharaan liyané.

Lumrahé, pit montor migunakaké bènsin minangka bahan bakare.

Jinise pit montor besut

miturut wujudé besut

Miturut pigunane besut

Pabrik pit montor besut

Piranti tambahan besut