Pesindhèn

wong kang nyindhèni gamelan

Sindhèn yaiku wong kang nembang mbarengi swaranè gamelan. Sindhèn iku nama kanggo wanita kang bisa nembang. Sindhèn uga kawastanan pasindhèn, waranggana, utawa swarawati. Manut saking Ki Mujoko Joko raharjo tembung sindhèn iku saking tembung "pasindhian" kang ngemu teges sing sugih tembang utawa sing nembangaké. Sindhèn uga mau waranggana "wara" ateges wanita, lan "anggana" tegesé dhèwèkan. Ana ing jaman kapungkur, mung waranggana punika wanita sing ana ing papan pagelaran wayang utawi pentas klenengan. Sindhèn pancen wanita kang nembang padha karo iringan gendhing kang padhatan ana ing acara klenengan lan pergelaran wayang.

Para pesindèn.

Lumrahé pagelaran kasenian Jawa kaya déné wayang, lengger lan liyané ngango iringan pesindhèn.

Liyané besut

Deleng uga besut