Piranti Pamrosésan Sentral

Piranti Pamrosésan Séntral (PPS) ([[basa Inggris: CPU (Central Processing Unit) inggih punika piranti padhet komputer ingkang gadhah mangfaat minangka piranti kanggé mahami lan nglaksanakaken parentah lan dhata saking piranti lunak.[1] Tembung utawi istilah sanèsipun ingkang asring dipunangge inggih punika pamrosés (processor).[2] Mikroprosésor inggih punika PPS ingkang dipunwedalaken ing sirkuit terpadu, asring wonten ing satunggalipun pakét sirkuit tunggal.[2] Wiwit taun 1970-an, mikroprosésor sirkuit terpadu-tunggal punika sampun limrah dipunanggé lan dados aspek ingkang wigati wonten ing UPS.[2]

Pin mikroprosésor Intel 80486DX2.
Diagram blok Piranti Pamrosésan Sentral utawi CPU ingkang prasaja.

Amargi dados punjering pangolahan data komputer, PPS saged dipunibarataken minangka utekipun komputer.[1] Cepet utawi alonipun kinerja komputer dipuntemtokaken saking kualitas lan téknologi PPS ingkang dipun-ginakaken.[1] Cara kerjanipun PPS meh sami kaliyan cara kerja kalkulator.[1] Namung bèntenipun, pamrosésan dhata ingkang saged dipunangge ing PPS langkung kiyat tinimbang kalkulator.[1] Satunggalipun CPU sasanèsipun saged ngolah dhata aritmatika, ugi saged ngolah dhata ingkang asipat logika.[1]

Wonten ing PPS, wonten pirang-pirang pérangan, ing antawisipun inggih punika menapa ingkang namanipun Arithmetic Logical Unit utawi ing basa komputer dipunsebat ALU.[1] tugasipun inggih punika nglaksanakaken prosés ingkang nglaksanakakaen sadaya rutinitas ingkang wonten gayutanipun kaliyan matematika lan perbandingan miturut cara logika.[1]

Cathetan suku besut

  1. a b c d e f g h Pengertian CPU Archived 2011-08-02 at the Wayback Machine. dipunundhuh tanggal 12 Agustus 2011)
  2. a b c Architecture of the IBM System dipunundhuh tanggal 12 Agustus 2011)

du nig

Pranala njawi besut

Pengertian CPU Archived 2011-08-02 at the Wayback Machine.