Profésional

(Kaelih saka Profesional)

Profésional punika tembung ingkang asalipun saking tembung 'profesi', ateges kangsèn kanggé nglampahi jejibahan padamelan kanthi ajeg utawi permanèn [1]. Nalika tiyang gadhah padamelan, kanthi padamelan punika dilampahi ingkang gadhah kabisan kang dhuwur lan nyedhakake marang teguh kang aji moral kang nujuake kanggé nglampahi padamelan, tiyang punika saged dipunwastani 'profésional'. Surasa ing inggil katandhesaken mawi surasa ingkang dipuntembungaken déning Miturut Oerip S. Poerwopoespito manawi profésional punika sikep marang ningkataken pagawean. Miturut Hary Suwanda, profésional punika tiyang ingkang ahli ing babaganipun lan ngandelaken kasagedanipun kanggé pangupa jiwa saben dintenipun. Miturut Kusnanto, profésional punika tiyang ingkang gadhah kompetènsi ing salah satunggal padamelan. Miturut Lisa Anggraeny, profésional punika salah satunggal ingkang dipunbetahaken déning tiyang ingkang ngemban jejibahan padamelan supados damelanipun optimal.

Profésional ugi diartosaken jejuluk kanggé tiyang kang nawarke jasa utawi layanan kang sesuai kalih protokol lan peraturan ing jero babagan kang dilakoni lan nampi gaji minangka upah saka jasané. Contohe ing jeroolahraga ana olahragawan profésional kang mangrupa kewalikan saka olahragawan amatir kang boten partisipasi ing jero turnamen/kompetisi dhedhasar pandamelan arta. Profésional gegandhengan kaliyan padamelan ugi kaahlian.

Cathetan suku

besut
  1. Apa iku profesional, Kaundhuh 8 Apri 2016.

Pranala njaba

besut