Proses

Proses ya iku runtutan kedadéan kang alami utawa disengaja, bisa nggunakae wektu, ruang, keahlén, utawa sumber daya liyané, kang bisa kasil.

JV03 Dwi Mulyati pirembagan 5 Juni 2012 04.58 (UTC)