Sumber daya

Sumber daya inggih punika satunggalipun potènsi ingkang dipungadhahi materi utawi satunggaling unsur wonten ing donya.[1] Sumber daya boten mesti gadhah sipat fisik, nanging gadhah sipat non-fisik ugi (intangible). Sumber daya wonten ingkang saged berubah, punapa dados tambah kathah utawi ical, lan wonten sumber daya ingkang kekal.Wonten ugi sumber daya ingkang saged dipunanyaraken kados wit-witan, kéwan.

CathetanBesut

  1. anneahira.com:Sumber Daya Manusia (diunduh tanggal5 Juni 2012)