Rangsang Tuban iku sawijining karya susastra Basa Jawa mawa basa gancaran. Karya sastra iki kadhangkala diarani roman utawa novèl kapisan basa Jawa. Buku iki ditulis déning Ki Padmosoesastro (séda ing 1926) ing taun 1900 nanging lagi dibabar in taun 1912. Déning Balai Pustaka buku iki uga dibabar ing taun 1985 mawa alihaksara Latin. Nanging édisi Balai Pustaka iki akèh luputé.

Edisi kapisan Rangsang Tuban

Sinopsis

besut

Buku iki critané prakara Pangéran Warihkusuma sing bakal dhaup karo Endang Wresti. Endang Wresti iku wanita cantik laksana dewi lan widadari kahyangan. Nalika iku Radèn Warsakusuma dadi ratu ing Tuban ngganti bapakné sing wis séda ngeteraké kangmasé nglamar Endang Wresti.

Pranala njaba

besut