Surjan

ageman adat
(Kaelih saka Rasukan surjan)

Surjan iku rasukan adat Jawa sing mligi kanggo kawula sing lanang saben dinané. Rasukan iki lumrahé kagawé saka lurik. Rasukan jinis iki uga bisa kanggo ngestrèni upacara-upacara adat lan resmi ning kudu dijangkepi blangkon lan bebedan. Yèn kanggo kaum putri bisa nganggo kebaya utawa jaritan uga bisa dadi kemben.

Aneka rupa rasukan Surjan