Referendum (asal saka basa Latin) utawa jroning basa Indonésia: jajak penemu, iku pamungutan swara kanggo nggayuh kaputusan (pulitik). Jroning referendum, biasané wong sing nduwèni hak pilih dijaluki panemuné. Asil referendum bisa dianggep ngiket utawa ora ngiket. Yèn asilé ngiket, para anggota èksekutif wajib ngayahi asil jajak penemu kasebut. Ing sawetara nagara kaya Walanda, referendum ora kudu ngiket.