Rok iku sandhangan wong wadon dianggo nutupi awak wiwit bangkèkan nganti sikil. Rok béda karo clana amarga ora duwé sisih kiwa lan tengen nanging langsung dadi siji.

salah siji modhel rok
The Evoltion of the skirt, Harry Julius, 1916