Tembung Romawi bisa ateges warna-warna. Sawetara tembung sing magepokan karo Romawi antarané: