Ruda peksa utawa rudhapeksa (basa Indonésia: pemerkosaan) iku sawijining tindakan kadurjanan nalika si kurban dipeksa ngayahi gayutan sèksual, kanthi pénétrasi piranti kelamin, tanpa anané rasa suka lila.

Konstantin Makovsky, 1877

Istilah ruda peksa bisa uga dianggo sajeroning teges kiasan, umpamané ngacu marang pelanggaran sing luwih umum kaya déné perampokan, pangrusakan, panyekelan warga masarakat ing tlatah sing lagi perang.