Sarayu (Sarju,.. Dev सरयु saráyu-f, lajeng Dev सरयू. Sarayū-) inggih punika lepen kino ingkang mili wonten ing praja India, nun inggih Uttar Pradesh. Wonten salebeting wiracarita Weda kaliyan Ramayana, dipunsebataken manawi lepen punika saestu kino. Lepen punika kawujun ing lepen Karnali (utawi Ghaghara) kaliyan Mahakali (utawi Sharda) wonten ing Kabupaten Bahraich.