Saron barung

Saron barung iku salah siji perangkat gamelan Jawa sing ditabuh lan lumebu kelompok piranti saron.

Saron

WujudBesut

Iki jinis saron tengah-tengah yaiku antara peking lan demung. Ana 2 jinis saron panerus yaiku pelog barung lan slendro barung. 2 jinis piranti panerus iki nduwé laras béda-béda.

WilahBesut

Wilah saron barung iki luwih gedhé katandhing saron panerus ning luwih cilik katandhing saron demung. Wilah sing luwih dhuwur swarane, ukurane luwih cilik. Wilah saron panerus uga ana 7.

SwaraBesut

Saron barung nduwé swara luwih dhuwur se oktaf katandhing saron demung.