Sastra Jawa-Bali

Sastra Jawa
Sastra Jawa Kuna
Sastra Jawa Tengahan
Sastra Jawa Anyar
Sastra Jawa Modern
Sastra kagandhèng
Sastra Jawa-Bali
Sastra Jawa-Lombok
Sastra Jawa-Madura
Sastra Jawa-Palembang
Sastra Jawa-Sunda
Sastra Jawa-Tionghoa

Bali ditaklukake déning Majapahit minangka taun 1343 Masehi. Banjur pamaréntahan gaya Jawa diterapake ana ing tlatah Bali. Kaanan mangkono amarga para wong ningkrat kang ana ing Bali kaasal saka Jawa.

Sawisé agama Islam misuwur ana ing tlatah Jawa wiwit abad nembelas, biyèn akèh tinemu wong jawa saka kulawarga bangsawan pindah ana ing Bali.Kaanan mengkené bisa didadèkaké pralambang minangka panyebaran agama Islam ing jawa kanthi tinahap.

Irah-irahan kang dibébérake utawa dibahas ana ing sajeroning sastra Jawa-Bali nggambaraké kamisuwuran ana ing tlatah Jawa ing mangsa karajan Majapahit asebab Sastra Jawa-Bali wujud Sastra Jawa Tengahan.

Pratélan Karya Sastra besut

Kakawin besut

Liya-liyané besut