Satelit

Satelit ya iku barang sing nglayang ing langit. Satelit ana 2 jinis ya iku satelit alam lan satelit gawéan. Satelit alam iku satelit sing ana dhéwé utawa dudu gawéyané manungsa, umpamané rembulan kang wujud satelité bumi. Sauntara satelit gawéan ya iku satelit gawéyané manungsa, lan digawé kanggo manéka kabutuhan, bisa digawé kanggo nonton, ndeleng cuaca, ngamati planit liya, lan sapanunggalé.