Satelit alami yaiku benda-benda luar akasa ora gawéane manungsa sing ngorbit mubengi planit utawa benda lia sing luih gedhé saka benda iku dewe,kaya ta bulan yaiku satelit alami Bumi. sebenere terminologi iki uga bisa kanggo planit kang mubengi salah sijiné bintang. utawa uga bintang kang mubengi pusating galaksi, nanging jarang dikanggokake. Bumi iku sebenere kelebu satelit alami Matahari.

Satelit gawéan yaiku barang gawéan manungsa kang mubengi benda lia kaya ta satelit palapa kang mubengi Bumi