Sekotèng

ombenan khas indonesia
(Kaelih saka Sekoteng)

Sekotèng inggih punika salah satunggaling jinis ombèn-ombèn tradhisional khas Jawa Tengah. Sekotèng dipundamel saking bahan dhasar jae lajeng dipunsukani gendhis pasir saha ubarampé sanèsipun. Unjukan sekoteng punika éconipun manawi dipununjuk nalika taksih bentèr dados saged damel badan kraos anget. Bahan-bahan sanèsipun ingkang asring dipuncampur wonten ing sekoteng ing antawisipun wonten kacang ijo, kacang brol, pacar cina saha roti ingkang dipuniris alit-alit. Limrahipun sekoteng dipunsajèkaken ing wekdal dalu. Sekotèng limrahipun dipunsadé nganggé grobag pikul ingkang sisih satunggal kanggé papan panci isi toya jahe sak komporipun, ingkang sisih satunggalipun kanggé papan ndekekaken bahan-bahan campuran sekoteng saha papan kanggé ngracik sekoteng.

Sekotèng
Bahan-bahan kanggé damel sekotèng

Bahan-bahanipunBesut

Bahan-bahan ingkang dipunbetahaken kanggé damel duduh sekotengipun inggih punika kados makaten:[1]

Bahan-bahan ingkang dipunbetahaken kanggé damel duduh sekotengipun inggih punika kados makaten :[2]

  • 2 kebèt roti tawar tanpa kulit, dipunkethok alit-alit
  • 50 gr kacang tanah dipungongso
  • 50 gr kacang ijo, dipungodhog ngantos empuk
  • 50 gr kolang-kaling, dipungodhog ngantos empuk ugi
  • 50 gr pacar cina, dipungodhog ngantos empuk ugi
  • susu kenthel manis

Caranipun damelBesut

Caranipun damel wedang sekoteng punika gampil sanget, napa malih sapunika sampun wonten sekoteng ingkang wungkusan ingkang namung kantun dipunsukani jarang panas kemawon tanpa prelu ngracik satunggal-satunggal bahan-bahanipun. Déné caranipun damel wedang sekoteng inggih kados makaten:

  1. Toya dipungodhog ngantos umub sareng gendhis pasir, jahe, ron pandan, ada, saha kayu legi. Manawi sampun umub lajeng dipunangkat lan saged dipunsisihaken rumiyin.
  2. Mendhet sakedhik-sakedhik sedayaa bahan-bahan kanggé isinipun lajeng dipuntata wonten ing mangkok alit, lan duduh sekoteng ingkang taksih panas saged dipunlebetaken wonten ing mangkok wau. Badhe langkung éco dipunsamektakaken nalika taksih benter sekotengipun.

Cathetan sukuBesut

  1. [1] Sekoteng (dipunundhuh tanggal 23 Dhésèmber 2012)
  2. [2] Resep Masakan Komplit (dipunundhuh tanggal 23 Dhésèmber 2012)