Sepasaran

Sepasaran iku upacara adat Jawa wektu umur bayi 5 dina. Upacara adat iki racaké diselenggaraake prasaja ning yèn bebarengan karo awèh jeneng bayi, upacara iki diselenggaraake radha meriah.
Tembung sepasaran dhéwé asalé sake tembung sepasar.

Sepasaran umum diselenggaraake sore nganggo acara kenduren lan ngundang sadulur uga tangga umah. Suguhan sing disajiake racaké wedang lan jajan pasar ning uga ana besek sing umum kanggo ditentengan mulih.

Brokohan > Sepasaran > Aqeqah