Brokohan utawa barokahan iku upacara adat Jawa kanggo nyambut kelairan bayi. Upacara adat iki nduwé makna ungkapan syukur lan sukacita amarga prosès klairan iku slamet.
Brokohan iku asal tembunge saka basa Arab ya iku "barokah" kang tegesé ngarepake berkah. Tangga teparo ya iku mligi para ibu ing saubengé diaturi rawuh malah kerep tanpa diaturi rawuh padha nyambangi kulawarga kang lairan saperlu ngucapaké rasa mèlu bungah, lumrahé kanthi nggawa bingkisan wujud wedhak, sabun, kopi, gula lan sapanunggalané. Sing tumindak minangka pangarsa adicara Brokohan iki ya iku Dhukun Bayi[1]. Sesajèn upacara kang dibutuhaké ya iku:

Upacara nyenyuwun supaya bayi dadi bocah kang apik kang diwiwiti kanthi mendhem ari-ari lan nyadiakaké sesajèn brokohan kang didum marang para tangga[2].

Angkah besut

Upacara brokohan ancasé kanggo keslametan prosès kelairan uga pangayoman kanggo bayi, kanthi pangarep-arep supaya bayi kang lair bisa dadi bocah kang apik.

Rangkéyan upacara besut

Upacara diwiwiti saka mendhem ari-ari kang diterusaké andum sesajèn brokohan kanggo sadulur lan para tangga.

Rujukan besut

  1. Dr. Purwadi, M.Hum., Ensiklopedi Adar Istiadat Budaya Jawa, "Barokahan", kaca 51. Panji Pustaka Yogyakarta, 2007
  2. Gudegnet:Kelahiran brokohan

Mendhem ari-ari > Brokohan > Sepasaran