Setatus konservasi

Setatus konservasi sepésiyes iku indhikator kamungelan kanggo sepésiyes sing isih ana lan kasisa tekan saiki utawa mangsa ngarep. Akèh faktor digunakaké kanggo nemtokaké setatus konservasi siji sepésiyes: ora mung sepésiyes sing kasisa, nanging uga kabèh undhak utawa sudaning populasi, tingkat suksèsé panangkaran, lan ancaman-ancamané.

Tataraning setatus

besut
Setatus konsèrvasi
Basa Inggris Basa Indonésia Basa Jawa
Extinct Punah Cures
Extinct in the wild Punah di alam liar Cures ing alam
Critically endangered Terancam kritis Kadrawasan gedhé
Endangered Genting Kadrawasan
Vulnerable Rentan Mutawatiri
Threatened Terancam Jeroning bebaya
Conservation Dependent Bergantung konservasi Gumantung konservasi
Near Threatened Hampir terancam Parak bebaya
Least Concern Berisiko rendah Ora nyamari