Sultan Agung

Sultan saka Mataram

Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo (miyos: Mataram, 1593-séda: Mataram, 1645) iku raja Kasultanan Mataram kang maréntah taun 1613-1645. Ing reh sangisoré Sultan Agung iki Mataram ngrembaka dadi krajan gedhé dhéwé ing Jawa lan Nusantara wektu semana.

Sultan Agung

Saka jasa-jasané minangka pejuang lan budayawan, Sultan Agung wis dikukuhaké dadi pahlawan nasional Indonésia dhedhasar S.K. Presiden No. 106/TK/1975 tanggal 3 November 1975 amarga wis gigih nentang praktik penjajahaning Walanda, kaping pindho sultan agung nyerang VOC ing Batavia, ing taun 1628 lan taun 1629

Silsilah KulawargaBesut

Asma asliné yakuwi Raden Mas Jatmika, utawa misuwur uga kanthi sebutan Raden Mas Rangsang. Minangka putra saka pasangan Prabu Hanyakrawati lan Ratu Mas Adi Dyah Banowati. Ramané yakuwi raja kaloro Mataram, déné ibuné yakuwi putri Pangeran Benawa raja Pajang.

KapustakanBesut

  • Babad Tanah Jawi, Mulai dari Nabi Adam Sampai Tahun 1647. (terj.). 2007. Yogyakarta: Narasi
  • M.C. Ricklefs. 1991. Sajarah Indonesia Modern (terj.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
  • Moedjianto. 1987. Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya olèh Raja-raja Mataram. Yogyakarta: Kanisius
  • Purwadi. 2007. Sajarah Raja-Raja Jawa. Yogyakarta: Media Ilmu


Kang sadurungé
Adipati Martapura
Sultan Mataram
1613-1645
Kang sawisé
Amangkurat I


Cithakan:Pratélan kang Agung