Surasakti

Surasakti iku, salah sijining para Korawa satus. Jenengé tegesé: “Sakti kaya Dewa.”

Uga delengenBesut