Surasena utawi Shurasena, Shoorsen, Shursen, Shoorsaini, Shoorseni) (Sansekerta: शूरसेन, Śūrasena)inggih punika Raja Yadawa kuna wonten ing Mathura. Namanipun dipun-ginakaken kanggé nama karajan saha suku, kados ta Karajan Surasena kaliyan cabangipun suku Yadawa-Surasena utawi Shoorsaini. Wonten salebeting Mahabharata, Surasena punika putranipun Dewamida. Manawi miturut Purana, ramanipun ingkang Asma Dewamidhusa. Panjenenganipun asring dipunsebat wonten ing Mahabharata kaliyan Purana minangka ramanipun Basudewa kaliyan Petra (IAST: Pŗtha; Kunti) ugi minangka éyang Kresna kaliyan para Pandawa.