Suripan Sadi Hutomo

Suripan Sadi Hutomo iku kondhang minangka H.B. Jassin-né Sastra Jawa. Dhèwèké seneng ngumpulaké samubarang kang magepokan klawan sastra Jawa. Priyayi klairan Blora, 5 Fèbruari 1940 iki éntuk gelar dhoktor saka Universitas Indonesia kanthi irah-irahan disertasi Sarahwulan: Cerita Kentrung dari Tuban (1987). Mula saka iku, kanca-kancané sok nyebut Dhoktor Kentrung. Dhèwèké uga naté sekolah ana ing Universitas Leiden ing babagan folklor lan filologi. Sedina-dinané ngayahi kuwajiban dadi dhosen ing Universitas Negeri Surabaya. Ing taun 2001, Suripan Sadi Hutomo séda ing dina Jum'at 23 Fèbruari.

Buku-bukuné kang naté kababar: