Takeran ing basa Jawa

Takeran ana manéka warna. Sing nganggo piranti upamané sak ténggok, sak géndhong, sepikulan, sak cidhuk, sak gendul, lll. Sak pincuk, sak conthong, lll. Ana manèh sing metrik, upamané sekilo, sak mèter, sak jam, sesasi, lan seterusé.

Takeran-takeran sing dudu iku upamané :

sak (i)crit utawa sak encrit

Sak arat-arat

Sak bolongan

Sak clegukan

Sak cuwil

Sak deg sak nyet = ndhadhak.

Sak dhepa, sedhepa

Sak dhudhulan

Sak dhumuk bathuk

Sak dhodhokan

Sak geblasan

Sak gegem

Sak glenggengan

Sak grompol

Sak gulung

Sak hóh-hah

Sak iket

Sak ipit

Sak ithik, sethithik

Sak jagad, sak jagad arat-arat, sak jagad aboh

Sak jangkah, sejangkah

Sak jimpit

Sak kabèh, sekabèh

Sak kedhèpan nétro, sakedhèpan mata

Sak kepel

Sak keplasan

Sak ler

Sak lumpatan

Sak ndayak

Sak nyari, senyari = sak driji

Sak nyuk-an

Sak ombyokan

Sak pérangan, sepérangan

Sak pethuthuk

Sak plenggongan

Sak plinthengan

Sak punjóng.

Sak thékrok

Sak tléraman

Sak unting

Sak upil, sak upil-upil.

Sak uwèn-uwèn = suwi banget

Sedhéla, sedhilit, sedhilut

Mangga, dipunlajengaken. Nanging sampun ngantos ingkang nganggé piranti