Driji

gegelitaning awak, kaya ta driji tangan lan driji sikil

Driji sajeroning basa Inggris: digit (finger utawa toe) iku pérangan awak kang dumunung ing tangan, (lan uga ing sikil) kiwa lan tengen, ing manungsa normal driji cacahé ana lima ing saben tangan, yaiku:

  1. driji jempol
  2. driji panuding
  3. driji tengah, kang paling dawa di antara driji tangan
  4. driji manis
  5. driji jenthik

Driji dumadi saka sawatara ros balung kang dislimuti déning daging utawa otot, ora mung manungsa waé kang duwé driji, sapérangan gedhé kéwan uga duwé nanging cacahé ora mesti lima.