Taman Budaya Jawa Tengah

Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT) utawi kasebat Taman Budaya Surakarta (TBS) inggih punika satunggalipun papan panggènan kagunganipun Pamaréntah Provinsi Jawa Tengah ingkang dipun-ginakaken minangka sarana pangembangan, dhokumèntasi, panalitèn, lan pagelaran seni-budaya Indonesia. TBJT punika kabangun wonten sanginggilipun siti wiyaripun gangsal héktar, dumunung wonten ing Kutha Surakarta.[1][2][3][4]

Latar wingkingBesut

Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT) Surakarta utawi saget dipunsebat Taman Budaya Surakarta (TBS) inggih punika satunggalipun papan panggènan kagunganipun Pamaréntah Provinsi Jawa Tengah ingkang kacawisaken kanggé sarana pangembangan, panalitèn dhokumentasi, lan pagelaran pakaryan. TBJT ingkang wiyaripun gangsal hektar punika dumunung wonten Kentingan, Surakarta, sinisihan kaliyan kalih pawiyatan luhur inggih punika Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) lan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. Sawenèh kagiyatan kagelar wonte mriku, saé seni tradhisi, modern utawi kontemporèr. Mboten winatesan ing seni pertunjukan, Taman Budaya Jawa Tengah uga asering ngawontenaken pameran seni rupa, pameran fotografi, pamutaran film, lan sakpérang diskusi seni budaya. Taman Budaya Jawa Tengah gadhah kathah gedung ingkang saget dipun-ginakaken minangka kagiyatan kesenian. Pendhapa Ageng ingkang dumunung ing sisih ngajeng asering dados sarana pagelaran wayang kulit Jumat Kliwon lan keroncong.

Pendhapa Ageng Taman Budaya Jawa Tengah punika dipunapet déning kalih gedhong, sisih kiwa wonten Teater Arena, sisih tengen wonten Gladri Seni Rupa. Saindhengipun Gladri Seni Rupa, wonten pabukon. Sisih wingkingipun Pendhapa Ageng dumunung kantor pangemunah Taman Budaya Jawa Tengah. Kajawi saking punika, TBJT ugi nyawisaken wisma seni kanggé para seniman saking njawi kutha ingkang badhé ngawontenaken pagelaran ing mriku.

KagiyatanBesut

 • Pagelaran pamaosan geguritan
 • Pagelaran pamaosan carita cekak
 • Pagelaran musik
 • Pagelaran monolog
 • Pagelaran teater
 • Pagelaran kesenian tradhisi
 • Pagelaran perfoming art
 • Patemon sastrawan
 • Gladhen
 • Parembugan seni
 • Seminar
 • Pameran senirupa
 • Pameran fotografi
 • Pambabaran buku-buku sastra
 • Pambabaran buletin

PirsaniBesut

RujukanBesut

 1. Situs resmi Pemprov Jawa Tengah, kapundhut 17 Maret 2015
 2. Chic-id: Pendapa agung TBJT, kapundhut 17 Maret 2015
 3. Jalan Solo: Wisata budaya di TBS, kapundhut 17 Maret 2015
 4. Ke Solo: Taman Budaya Jawa Tengah, kapundhut 17 Maret 2015