Tapel jaran

Tapel jaran utawa sepatu jaran ya iku wangune wesi kang dinggo ing sikil jaran kanggo njaga sikile nalika jaran mlaku utawa mlayu. tapel jaran dinggokake ing kuku jaran, sakwise kuku dikethok.

Maneka wujud tapel jaran